Tags:
Node Thumbnail

iFixit จับเอา Google Pixel 3a สมาร์ทโฟนระดับกลางของ Google มางัดแงะแล้วเรียบร้อย โดยภาพรวมคือ Pixel 3a ค่อนข้างแกะง่าย อย่างหน้าจขอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน (ซึ่งนับว่าไม่ค่อยพบแล้วในสมาร์ทโฟนปัจจุบัน) ทว่าปัญหาคือหน้าจอจะค่อนข้างบอบบาง (เป็นจอซัมซุง) รวมถึงยิ่งทำให้น้ำเข้าง่ายมากขึ้น เมื่อหน้าจอถูกแกะออกมาแล้วครั้งหนึ่ง

ชิ้นส่วนภายในส่วนใหญ่เป็นแบบโมดูลาร์ ถอดเปลี่ยนง่าย อาจต้องระวังสายเคเบิลที่รกไปบ้าง โดย iFixit ยืนยันอีกครั้งว่าไม่พบ Pixel Visual Core บนแผงเมนบอร์ด โมดูลกล้องเดียวกับ Pixel 3 และยังคงมาพร้อมชิปความปลอดภัย Titan M

คะแนนที่ iFixit ให้คือ 6/10 (ยิ่งมากยิ่งง่าย) โดยข้อจำกัดเดียวในการแกะซ่อมคือเรื่องของสายเคเบิลข้างในที่ต้องใช้ระวังเป็นพิเศษเท่านั้น

ที่มา - ifixit

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sonkub
AndroidWindows
on 10 May 2019 - 15:36 #1109238

จอของ LG

By: nismod
TraineeWriteriPhoneAndroid
on 10 May 2019 - 15:38 #1109239 Reply to:1109238
nismod's picture

ifixit บอกซัมซุงครับ ผมเพิ่มให้แล้ว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 10 May 2019 - 16:02 #1109240 Reply to:1109238
panurat2000's picture

อย่างหน้าจขอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน

หน้าจขอ ?

สายเคเบิลข้างในที่ต้องใช้ระวังเป็นพิเศษเท่านั้น

ใช้ระวัง ?

By: K.D.ANGELO
iPhoneAndroidWindows
on 10 May 2019 - 16:49 #1109246
K.D.ANGELO's picture

น่าเล่นไหมหนอ ว่าจะสั่งมาลอง

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 11 May 2019 - 09:10 #1109303
xenatt's picture

ถอดง่ายโดยไม่ใช้ความร้อน ก๊องแก๊ง


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project