Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เปิดเผยแนวทางการพัฒนา Microsoft Edge ที่เพิ่งเปลี่ยนเอนจินมาใช้ Chromium โดยหลังจากนี้ไมโครซอฟท์สามารถสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น

ฟีเจอร์สำคัญอันแรกคือโหมด Internet Explorer ที่เว็บภายในองค์กรจำนวนมากมีเว็บดั้งเดิมที่ต้องใช้ IE ฟีเจอร์นี้จะทำให้องค์กรสามารถติดตั้งเบราว์เซอร์ตัวเดียวคือ Edge เพื่อใช้งานทั้งเว็บภายในและภายนอกได้ ฟีเจอร์นี้จะมีข้อมูลว่าออกรุ่นจริงเมื่อไหร่ในปีนี้

ฟีเจอร์ Collections คล้าย Bookmark แต่สามารถนำภาพหรือข้อความบางส่วนมาเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เป็นชุดๆ สำหรับการรวบรวมข้อมูล และนำไปใช้งานใน Word หรือ Excel ได้ภายหลัง เมื่อนำข้อมูลไปใช้ใน Word เบราว์เซอร์สามารถสร้างรายการอ้างอิงได้เอง หรือหากนำข้อมูลไปใช้ใน Excel ตัวเบราว์เซอร์สามารถทำความเข้าใจโครงสร้างเว็บเพื่อแยกข้อมูลลงตารางได้ เช่นการรวบรวมราคาสินค้า ที่ Edge สามารถสร้างตารางเทียบราคาอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวรุ่นใหม่ ไมโครซอฟท์เสนอแนวทางการปรับค่าความเป็นส่วนตัวโดยง่าย มีเพียง 3 ระดับ คือ Unrestricted ที่เปิดให้เว็บทำงานได้อิสระ, Balanced ที่ป้องกันการติดตามบางส่วน, และ Restricted ที่อาจทำให้เว็บางส่วนทำงานไม่ได้ แนวทางนี้คล้ายไฟร์ฟอกซ์ที่ใช้แนวทางสามระดับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ฟีเจอร์ Collection และการปรับความเป็นส่วนตัวยังไม่มีกำหนดปล่อยออกมาใช้งานจริง โดยไมโครซอฟท์ระบุว่าจะฟังความเห็นจากการเสนอแนวทางนี้ก่อนว่าเสียงตอบรับเป็นอย่างไร

ที่มา - Windows Blog

No Description

ภาพการนำข้อมูลจาก Collection ใน Edge มาใช้งานใน Excel โดย Edge จะดึงข้อมูลแยกตามฟิลด์ออกมาให้โดยอัตโนมัติ

Get latest news from Blognone