Tags:
Node Thumbnail

note: หลังเขียนข่าวเสร็จแล้วใช้งานได้ จึง unpublish ไว้

ช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ล่มไปแล้ว โดยแอปค้างหน้าแรกระยะหนึ่งก่อนจะขึ้นหน้าจอว่าบริการไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

หน้าจอแอปยังแจ้งเตือนว่าหากใครทำรายการค้างไว้กลางทางให้ตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมเสียก่อนว่าเงินออกไปหรือยัง ก่อนจะทำรายการต่อไป

อย่างไรก็ดีผมทดสอบใช้งานเว็บ www.scbeasy.com พบว่ายังใช้งานได้ดี อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ต้องการทำธุรกรรม

โพสล่าสุดทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ SCB Thailand โพสเมื่อหกชั่วโมงที่แล้ว ตอนนี้มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งเข้าไปรายงานปัญหาโดยยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบ

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: z2
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 30 April 2019 - 19:15 #1107967

ล่มเรียบร้อยครับ scb bbl ktb เวลา 19.15