Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลอังกฤษประกาศว่าประชาชนสามารถถามข้อมูลรัฐ 12,000 ชิ้น จาก Alexa และ Google Assistant ได้แล้ว โดยทางรัฐบาลระบุว่าได้ทดลองโครงการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรัฐผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ โดยที่ประชาชนไม่ต้องพิมพ์ค้นหามาได้หกเดือนแล้ว ซึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลยกมาจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น ถามวันหยุดธนาคาร, ค่าแรงขั้นต่ำ, ถามหาสวัสดิการเด็ก, การทำพาสปอร์ต เป็นต้น

เว็บไซต์ GOV.UK ของอังกฤษเป็นเว้บที่รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเข้าไว้ด้วยกัน และแยกแยะเป็นหมวดหมู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนไว้อย่างชัดเจน เช่น ด้านภาษี สวัสดิการ ผู้พิการ การทำใบขับขี่ และอีกมากมายที่ครอบคลุมกิจกรรมชีวิตคน การทำข้อมูลให้เข้าถึงผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อตัวเขาง่ายขึ้น

ที่มา - GOV.UK

Get latest news from Blognone