Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคในปี 2020 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการหุ่นยนต์ช่วยเหลือที่จะนำมาใช้งานในช่วงการจัดการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายให้โอลิมปิคครั้งนี้เป็นโอลิมปิคที่มีนวัตกรรมมากที่สุดที่เคยมีมา

โครงการแรกคือหุ่นยนต์ผู้ช่วย Human Support Robot (HSR) และ Delivery Support Robot (DSR) พัฒนาโดยโตโยต้า ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้พิการนั่งวีลแชร์ในการขนส่งอาหารเครื่องดื่ม และมีแขนกลหยิบถาดส่งให้ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะมีใช้ในงาน 16 ตัว และโตโยต้าคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายทั่วไปได้ในปี 2030

alt="HSR"

อีกโครงการเป็นของ Panasonic เป็นชุดสวมใส่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยกของหนัก Power Assist Suits โดยจากการทดสอบพบว่าช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น 20% และรอบรับหลังและสะโพกของผู้สวมใส่ไม่ให้บาดเจ็บ คาดว่าจะนำไปใช้ในสนามบิน

alt="Power Assist Suits"

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีหุ่นยนต์และอุปกรณ์ผู้ช่วยทยอยเปิดตัวอีกในอนาคต

ที่มา: The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 March 2019 - 17:32 #1102047
panurat2000's picture

และรอบรับหลังและสะโพกของผู้สวมใส่ไม่ให้บาดเจ็บ

รอบรับ ?