Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาในงานประชุมวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาประจำปีนี้ (American College of Cardiology 2019) มีการแถลงผลการวิจัยเกี่ยวกับความแม่นยำในการตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AF (Atrial Fibrillation) ซึ่งพบว่ามีความแม่นยำสูง1 เมื่อเทียบกับ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาที่เรียกว่า ECG patch ในคนจำนวน 2,161 คน

งานวิจัยดังกล่าวเรียกกันว่า The Apple Heart Study เป็นความร่วมมือในการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย Stanford บริษัท American Well และ บริษัท Apple ดำเนินงานวิจัยผ่านระบบ Telemedicine

เจ้าของ Apple Watch Series 1 - 3 ที่มี watchOS version 4.0 ขึ้นไป และใช้มือถือ iPhone 5s ที่ใช้ iOS version 11.0 หรือใหม่กว่า สามารถเข้าร่วมงานวิจัยนี้ได้โดยง่ายเพียงแค่ ดาวโหลด App ชื่อ Apple Heart Study หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ถ้า Apple Watch ตรวจพบความผิดปกติในการเต้นของหัวใจจะแจ้งเตือนผู้ใช้และให้ติดต่อกับทางทีมแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลังจากนั้นทีมวิจัยจะจัดส่ง ECG patch สำหรับวัดค่า ECG ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 วันและนำผลที่ได้ไปใช้เทียบผลกับ Apple Watch

เนื่องจาก AF นั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพียงสั้นๆ ชั่วขณะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่สามารถหายไปได้เองและเกิดขึ้นในคนจำนวนน้อย งานวิจัยนี้จึงต้องรวบรวมคนเข้าในงานวิจัยเป็นจำนวนมากถึง 419,297 คน ตลอดระยะเวลาเก็บข้อมูล มีคนที่ Apple Watch แจ้งเตือนการเต้นหัวใจผิดปกติเพียง 0.52% ผลวิเคราะห์ทางสถิติจึงคิดจากจำนวนคนที่ติด ECG patch จำนวน 2,161 เท่านั้น

ผลการวิจัยจึงเปรียบเทียบใน 2 ลักษณะ คือ

 1. เทียบหลังจากได้รับแจ้งเตือนจาก Apple Watch แล้วจึงมาติด ECG patch ภายใน 13 วันหลังการแจ้งเตือน ซึ่งกรณีนี้ พบว่ามี 34% เมื่อรวมผลของทุกกลุ่มอายุ
  (แปลว่าถ้า AF ที่เกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่หรือเกิดขึ้นซ้ำในช่วงเวลาที่ติด ECG patch ตอนหลังพอดีถึงจะนับ ทำให้ตัวเลขนี้ไม่ควรจะสูงเพราะ AF ส่วนใหญ่หายไปได้เอง)
 2. Apple Watch แจ้งเตือน AF ได้ต่างจาก ECG patch หรือไม่ในช่วงที่ติดเครื่อง 7 วัน
  ผู้วิจัยใช้ค่า Positive predictive value หรือ PPV ในการเคลมความแม่นยำของ Apple Watch1 ซึ่งในข้อนี้แบ่งเป็น 2 กรณี
  2.1. ผิดปกติเทียบจากกราฟ Tachograms เพียงอย่างเดียว พบว่า Apple Watch มี PPV ที่ 71% เมื่อคิดรวมทุกกลุ่มอายุ
  2.2. ผิดปกติเทียบจากระบบแจ้งเตือน (Irregular Pulse Notification Algorithm) ของ Apple Watch (ซึ่ง Apple Watch ใช้ข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจาก Tachograms เพื่อให้มีความแม่นยำสูงขึ้น) พบว่ามี PPV เพิ่มขึ้นเป็น 84% เมื่อคิดรวมทุกกลุ่มอายุ ซึ่งจัดว่าสูง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้ทำในคนสี่แสนกว่าคน แต่มีคนที่ระบบแจ้งเตือนเพียง 0.52% ของทั้งหมด และมีแค่ 2,161 คนเท่านั้นที่ได้ติด ECG patch เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานวิจัยจำนวนมากไม่ติดต่อกลับทีมวิจัยของ Stanford หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple Watch

Apple Watch

ที่มา - FB:Wipat Phanthawimol, Conference website, Apple Heart Study, American Well

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 18 March 2019 - 00:12 #1101968
lew's picture
 • จำนวนผู้ตอบกลับกับจำนวนผู้เข้าร่วมควรอยู่ย่อหน้าเดียวกันนะครับ อันนี้คนอ่านตอนแรกอาจจะเข้าใจผิดว่าคนร่วมตั้งสี่แสนกว่า
 • ค่า PPV คือค่าอะไร? อย่างน้อยขอคำเต็ม
 • "Apple Watch ตรวจจับความผิดปกติได้ 34% เมื่อเทียบกับ ECG patch" อันนี้คือแม่นยำเพียง 1 ใน 3 ของ ECG Patch? แบบนั้นอาจจะไม่ควรพาดหัวว่าใช้งานได้อย่างแม่นยำรึเปล่าครับ

lewcpe.com, @wasonliw

By: Nozomi
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 18 March 2019 - 00:30 #1101969 Reply to:1101968
Nozomi's picture

จริงๆ อธิบายค่อนข้างยากครับสำหรับข้อสุดท้าย เพราะรูปแบบงานวิจัยนั้นจะส่ง ECG patch ตามไปทีหลังราวๆ 13 วัน AF ที่ Apple Watch ตรวจจับได้นั้นอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ครับ ซึ่งผลที่ได้ในข้อนี้เป็น primary outcome งานวิจัยนี้ครับ ผมเข้าใจว่ามันสะท้อนภาพการตรวจเจอในชีวิตจริงของเราที่ต้องให้นาฬิกาเตือนก่อนถึงไปตรวจซ้ำที่ รพ.

ส่วนที่ทีมวิจัยเคลมว่าตรวจได้แม่นยำ (acuuracy) คือ ในกลุ่มที่ติด ECG patch อยู่ในระหว่าง 7 วันนั้น แล้วมีเกิด AF ซ้ำ Apple Watch ตรวจจับได้ 71% / 84% จะลองปรับเนื้อหาอีกทีนะครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 18 March 2019 - 21:58 #1102088 Reply to:1101969
lew's picture

ผมลบคำว่า "อย่างแม่นยำ" ออกนะครับ เพราะเป็นการไปแสดงประสิทธิภาพ (ทั้งที่ outcome ไม่ได้ยืนยันขนาดนั้น)


lewcpe.com, @wasonliw

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 March 2019 - 15:38 #1102038 Reply to:1101968
panurat2000's picture

เพียงแค่ ดาวโหลด App ชื่อ Apple Heart Study

ดาวโหลด => ดาวน์โหลด

ซึ่งพบว่ามีความแม่นยำสูง1

สูง1 ?

ในการเคลมความแม่นยำของ Apple Watch1

Apple Watch1 ?

By: pawinpawin
Writer
on 18 March 2019 - 21:21 #1102081

Positive Predictive Value หมายถึงถ้า Apple watch บอก Positive แล้ว โอกาสที่จะ Positive จริงๆ จากอุปกรณ์ที่เปรียบเทียบเป็นจำนวนเท่าไหร่

พอดีผลยังไม่ได้เขียนชัดๆ ส่วนตัวผมเลยไม่อยากฟันธงว่ามันแม่นจริงหรือไม่แม่น น่าจะต้องรอดูเปเปอร์ฉบับเต็มก่อนดีกว่า

แต่สิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ การ Recruit คนผ่านทางแอพมือถือ ไม่สามารถ retain คนให้อยู่ในงานวิจัยได้เลยครับ (สงสัยคนที่กดมาเป็นแค่ความอยากลองชั่วครั้งชั่วคราว)

By: titleds
AndroidUbuntuWindows
on 19 March 2019 - 12:35 #1102229

การศึกษาอันนี้เดินข้อมูลจากการรายงานความผิดปกติจาก Apple Watch
ถ้าไม่มีการรายงาน ก็จะไม่มีข้อมูลต่อจากนั้นว่าตกลงผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดดจังหวะชนิด atrial fibrillation/flutter หรือไม่
การรายงานจึงมีเพียง positive predictive value ไม่มี negative predictive value นั่นแปลว่าไม่มีข้อมูลบอกเราว่าถ้า Apple Watch ไม่รายงานค่าผิดปกติ ผู้สวมใส่จะยังอยู่ในภาวะปกติ

ผมมองว่าการวิจัยขั้นต่อไปคือออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้เห็น sensitivity กับ specificity และ negative predictive value แน่นอนว่าควรทำแบบ two arm ครับ