Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มพิจารณาพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ วาระที่สอง หลังจากผ่านวาระแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปมาก ตัวร่างพ.ร.บ. ยาวขึ้นกว่าร่างแรกมาก แต่ใจความหนึ่งที่คงอยู่จากร่างแรกถึงร่างปัจจุบันคือการให้อำนาจดักฟังและยึดอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องขอหมายศาล

สามารถฟังการพิจารณาได้ทางเว็บรัฐสภา

No Description
ภาพจาก สนช.

Get latest news from Blognone

Comments

By: Aoun
AndroidWindows
on 28 February 2019 - 12:24 #1099039

สนช. ใช่"เจ้าหน้าที่รัฐ" รึเปล่า
ชักไม่มั่นใจกับความรู้ที่เรียนมา

By: Neroroms
Windows
on 28 February 2019 - 12:42 #1099049 Reply to:1099039

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อต้องใช้อำนาจ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อโดนตรวจสอบทรัพย์สินครับ วางใจได้ ( ° ͜ʖ °)

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 28 February 2019 - 13:08 #1099054 Reply to:1099049
sakuraba's picture

เดี๋ยวนะ
เปลี่ยนเป็นบุคคลสาธารณะ ได้ด้วยเหรอ

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 28 February 2019 - 13:50 #1099069 Reply to:1099054

แค่บอกว่ายืมเพื่อนมาก็จบแล้ว

By: darkfaty
AndroidWindows
on 1 March 2019 - 13:44 #1099332 Reply to:1099039
darkfaty's picture

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนคดีจำนำข้าว พร้อมองค์คณะรวม 9 คน ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อม.22/2558 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อายุ 49 ปี อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็น >>>เจ้าหน้าที่ของรัฐ<<< ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท

เปลี่ยนอาชีพไม่ทันเลยโดนไป ลุงแกไปวิหารดาม่าทัน

By: PokkyBN
Windows PhoneAndroidWindows
on 28 February 2019 - 15:00 #1099088
PokkyBN's picture

** แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ทำได้รึเปล่า
หากไม่ยอมให้ทำ จะตามใจฉันหรือเธอ
ฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉัน ไม่ให้ทำออกมาได้รึเปล่า
สิ่งที่เธอทำมา ให้ตอบอย่างไรได้ล่ะเธอ ก็ไม่มีทางให้เลือกเลย...

By: PokkyBN
Windows PhoneAndroidWindows
on 28 February 2019 - 15:05 #1099090
PokkyBN's picture

ผ่านแล้ว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง
.
ฉบับล่าสุด สอดส่องโดยไม่ต้องมีหมายศาลเช่นเดิม

ข้อแตกต่างสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบัน จากฉบับปี 2560 คืออำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยเลขาธิการมาจาการแต่งตั้งของ คณะกรรมการกำกับสำนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินหกคน

มาตรา 58 เป็นหนึ่งในมาตราที่ถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมาก โดยระบุว่า "ในกรณีที่ 'มีเหตุอันควรสงสัย' ... สามารถเข้าถึง ทำสำเนา สกัดกรองข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสามารถยึดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ได้ไม่เกิน 30 วัน หากเกินกว่านั้นต้องให้ศาลแพ่งพิจารณา

จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่คล้ายกันกับร่างฉบับที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการไปก่อนแล้วค่อยรายงานต่อศาลได้ภายหลัง
https://www.bbc.com/thai/international-47371101