Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

AIS ประกาศว่าเริ่มปล่อยสัญญาณ 5G ซึ่งเป็นการทดลองให้บริการเพื่อศึกษาวิจัยในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ (1 กุมภาพันธ์) และจะขยายมายังพื้นที่สยามสแควร์ในอีกไม่ช้า

ตอนนี้ 5G ยังไม่เปิดบริการเชิงพาณิชย์ แต่เน้นการใช้เพื่อศึกษาวิจัยอุปกรณ์ IoT ชนิดต่างๆ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

นอกจากนี้ AIS ยังประกาศว่าจะปล่อยสัญญาณ 5G ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในเดือนมีนาคมนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจ EEC ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย

No Description

No Description

Get latest news from Blognone