Tags:
Node Thumbnail

สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่า Bing เสิร์ชเอนจินของไมโครซอฟต์ไม่สามารถใช้งานได้ในจีน ก่อนที่ไมโครซอฟต์จะออกมายืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวและ Bing กลับมาใช้งานได้ในวันศุกร์ ล่าสุด Reuters รายงานโดยอ้างอิงคนวงในของไมโครซอฟท์ ระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ไม่ใช่รัฐบาลจีนแบนการเข้าถึง

คนของไมโครซอฟท์ระบุว่าในแง่มุมทางเทคนิค ตัวเว็บเหมือนถูกบล็อกโดยรัฐบาล ทว่าทางไมโครซอฟท์ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากรัฐบาลก่อน ขณะที่การล่มของตัวเว็บเองก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีคอมเมนท์ตอบกลับจากทั้งทั้งไมโครซอฟท์และหน่วยงานด้านไซเบอร์ของจีน เมื่อทาง Reuters สอบถามถึงกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม

ที่มา - Reuters

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: fox2000
iPhoneAndroid
on 28 January 2019 - 23:34 #1093967
fox2000's picture

ไม่ได้บล็อค แต่กะลังก็อปอยู่ 555