Tags:
Node Thumbnail

มีความเคลื่อนไหวของ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ฉบับล่าสุด ที่มีการจัดรับฟังความเห็นไปช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนได้ข้อสรุปถึงข้อกังวลตามจุดต่างๆ ของฉบับนี้ ที่เห็นชัดที่สุดคือ การให้อำนาจ กปช. หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมากในการควบคุมดูแลและปราบปราม ดังนั้นในร่างฉบับใหม่ล่าสุดนี้ จึงเพิ่มคณะกรรมการย่อยมาช่วยทำงาน (แต่ กปช.เป็นผู้แต่งตั้งอยู่ดี) ลดอำนาจ กปช.

ไล่เรียงทีละจุดสำคัญที่มีการแก้ไข

 • นิยาม ขอบเขต : เน้นป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแก่ CII หรือ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเป็นหลัก ไม่ใช่ภัยไซเบอร์ที่เกิดแก่ประชาชนทั่วไปแต่เน้นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์
 • กปช. หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จะมีหน้าที่กำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการย่อยอย่างน้อย 4 ชุด มาช่วยทำงาน ได้แก่
 1. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (“คณะกรรมการกำกับสำนักงาน” หรือ “คกปช.”)
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (“คปมช.”)
 3. คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“คกสส.”)
 4. คณะกรรมการอื่นใดเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการภายใต้อำนาจกำกับดูแลของ กปช.
 • ลดอำนาจเลขาธิการ กปช. จากเดิมที่มีอำนาจสั่งให้หน่วยงานต่างๆ กระทำการใดๆ เพื่อความปลอดภัยไซเบอร์ ก็กระจายอำนาจออกไปยังสี่หน่วยงานข้างต้นมากขึ้น
 • กำหนดระดับภัยไซเบอร์เป็น 3 ระดับ คือภัยทั่วไป ร้ายแรง วิกฤต โดยระดับของภัยจะร้ายแรงระดับไหนนั้น กปช. เป็นผู้กำหนด
 1. ระดับทั่วไป เลขาธิการ กปช. สั่งดำเนินการได้ แต่ต้องขอหมายศาลก่อน
 2. ภัยร้ายแรง ส่งผลกระทบวงกว้าง เลขาธิการ กปช. สั่งดำเนินการได้ ต้องรายงานศาลภายใน 48 ชั่วโมง (เครือข่ายพลเมืองเน็ตเคยบอกว่าควรจะเป็น 24 ชั่วโมง)
 3. ภัยวิกฤต ให้หน่วยงานความมั่นคงดำเนินการ

ที่ม - iLaw, ข้อสรุปประเด็นหารือ

Get latest news from Blognone

Comments

By: foizy
AndroidUbuntuWindows
on 21 November 2018 - 11:22 #1083098

ถ้า กปช. มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย
อำนาจของ กปช. ก็ไม่ได้ลดลงเพราะว่าเขาก็คงไม่แต่งตั้งคนที่สั่ง(ข้างหลังบ้าน)ไม่ได้ ให้ขึ้นมาในตำแหน่ง และถ้าสั่งไม่ได้ ก็ปรับย้ายเอาคนที่สั่งได้ขึ้นมา

ตราบเท่าที่กระบวนการสรรหาองค์กรย่อยทั้ง 4 ยังขึ้นตรงอยู่ มันก็ไม่ไดไ้ทำให้อำนาจลดลงเลยนะครับ เพียงแต่การตรวจสอบก็อาจจะดีขึ้นบ้าง

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 November 2018 - 11:33 #1083102

ปัญหาคือการตีความ "ภัยร้ายแรง"

ที่ผ่านมาแค่มีคนด่าผ่านเนทกระทบรบ.ทหาร ก๋โดนม.116 ซึ่งตามรธน.ถือเป็นภัยร้ายแรงกันแล้ว

ส่วนคำว่ากระจายอำนาจไป องค์กรอื่นๆ คำถามคือ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง สรรหา คัดเลือก ฯลฯ คนในองค์กรเหล่านั้นบ้าง?

ด้วยรธน.รบ.ทหาร อำนาจการแต่งตั้งก็มาจากคณะรบ.ทหารเป็นส่วนใหญ่ แล้วมันจะเรียกว่ากระจายอำนาจได้อย่างไร?

By: titleds
AndroidUbuntuWindows
on 21 November 2018 - 11:36 #1083105

กระจายไปหน่วยงานที่พวกตัวเองแต่งตั้ง นี่มันรวมยิ่งกว่ารวมอีกนะครับ

By: zerost
AndroidWindows
on 21 November 2018 - 12:38 #1083116
zerost's picture

กระจายความเสี่ยงมากกว่า รวบไว้ที่เดียวเดี๋ยว​เกิดพลาดมีคนไล่บี้จะโดนหมด กระจายให้พวกที่แต่งตั้งโดนดีกว่าไม่ต้องทำเอง

By: sdc on 21 November 2018 - 13:12 #1083123

อยากทำอะไรก็ทำเถอะ ปลงกับประเทศนี้ละ
แค่มาเช่าอาศัยอยู่ ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบ หรือตรวจสอบได้แต่ทำอะไรไม่ได้ แถมโดนเรียกไปปรับทัศนคติอีก

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 21 November 2018 - 13:14 #1083124
sakuraba's picture

หนักกว่าเดิม

By: kaiudorn on 22 November 2018 - 04:23 #1083193

รัฐบาลดีๆจะไม่ทำเรื่องเหี้ยๆ