Tags:
Node Thumbnail

Waymo บริษัทพัฒนารถยนต์ไร้คนขับของ Alphabet ประกาศว่าตอนนี้ทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับแบบไม่ต้องมีคนอยู่หลังพวงมาลัยบนถนนสาธารณะภายในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว ถือเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตในการทดสอบลักษณะนี้ภายในรัฐ

รถยนต์ไร้คนขับของ Waymo จะทดสอบเฉพาะบนพื้นที่ที่ระบุไว้บนแผนที่เท่านั้น (แผนที่ดูได้ท้ายข่าว) ซึ่งจะอยู่ในโซน Mountain View, Sunnyvale, Los Altos, Los Altos Hills และ Palo Alto ซึ่งเป็นโซนที่ Google รู้จักเป็นอย่างดีและสำนักงานใหญ่ของ Alphabet, Google และ Waymo ก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วย ซึ่ง Waymo จะค่อย ๆ ขยายขอบเขตการทดสอบออกไปเมื่อมั่นใจและมีประสบการณ์เพียงพอ

Waymo ได้รับอนุญาตในการทดสอบบนถนนในเมือง, ถนนนอกเมือง และทางหลวง โดยจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่ 65 ไมล์ต่อชั่วโมง สามารถทดสอบได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยรถยนต์ของ ​Waymo สามารถควบคุมสถานการณ์ภายใต้หมอกและฝนเบา ๆ ได้

ส่วนในด้านความปลอดภัย Waymo ระบุว่าหากรถยนต์พบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ตัวรถจะทำเหมือนกับที่คนขับรถดี ๆ ทำกัน คือหยุดอย่างปลอดภัยจนกว่าจะเข้าใจว่าควรทำอย่างไรต่อไป ซึ่ง Waymo จะมีหน่วยสนับสนุนที่คอยช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย

ตอนนี้คนที่จะมาเป็นผู้โดยสารบนรถของ Waymo จะยังคงเป็นสมาชิกทีม Waymo อยู่ แต่ในอนาคต Waymo ก็จะเปิดโอกาสให้คนอื่นร่วมทดสอบผ่านโครงการ early rider ด้วย

ที่มา - Waymo

No Description
ภาพจาก Waymo

No Description
ภาพจาก Waymo

Get latest news from Blognone