Tags:
Node Thumbnail

ครบรอบ 20 ปีของ Google บริษัทจึงถือโอกาสพาย้อนเวลาไปดูบรรยากาศของบริษัท Google เมื่อ 20 ปีที่แล้วซึ่งเป็นโรงรถเก่าๆ ในแคลิฟอร์เนียของ Susan Wojcicki ซีอีโอ YouTube ในปัจจุบัน ในโรงรถนั้นเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ตัวเก่าที่ใช้สร้างระบบค้นหาในยุคแรกเริ่ม

กดซูมย้ายตำแหน่งไปยังโต๊ะทำงานของสามผู้ก่อตั้งคือ Susan Wojcicki, Larry และ Sergey ที่ยังคงไว้อย่างเดิมคือ โต๊ะไม้ กระดานบอร์ดที่มีโลโก้เก่าของ Google และหลังจากมีพนักงานเพิ่มขึ้น ก็ได้ขยายพื้นที่ในโรงรถให้กว้างขึ้น มีสามห้องนอน ที่ซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์แบบที่เคยตั้งไว้ เช่นคีย์บอร์ด โต๊ะปิงปอง

เข้าไปลองเล่นกันได้ ที่นี่

No Description

ที่มา - Google Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 3 October 2018 - 23:11 #1074244
A4's picture

นึกว่ามี 2 คนมาตลอด

By: jarujit
ContributoriPhoneAndroid
on 6 October 2018 - 00:44 #1074715 Reply to:1074244
jarujit's picture

ผู้ก่อตั้งมี 2 ครับ susan เป็นพนักงานคนแรกแต่เป็นเจ้าของโรงรถในตำนาน


:-)

By: petersticker
AndroidWindows
on 3 October 2018 - 23:19 #1074247
petersticker's picture

มี Google Glass วางบนโต๊ะด้วย

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 4 October 2018 - 12:22 #1074345
Jonathan_Job's picture

มี Microsoft Mouse (ปิดชื่อ), กล่อง TurboTax สมัยก่อน วางคว่ำ.... แต่มีกล่องกระดาษของ Amazon ของสมัยปัจจุบัน ด้วย!?!?!

By: sakoolar
iPhoneAndroidWindowsIn Love
on 4 October 2018 - 19:47 #1074449

มีรูปมือถือ คล้ายๆiphone ด้วย