Tags:
Node Thumbnail

Walmart นำ Oculus Go กว่า 17,000 ชิ้นมาใช้เทรนพนักงานในร้านค้าทั่วสหรัฐฯ โดยเป็นการเทรนสามด้านคือ เทคโนโลยี, การปฏิบัติ และ soft skill การบริการลูกค้า

Walmart ระบุว่าเคยทดลองเทรนพนักงานด้วยวิธีนี้มาก่อนและเมื่อพบว่าประสบผลสำเร็จ พนักงานมีความมั่นใจมากขึ้น จึงเริ่มนำมาใช้โดยทั่วถึงกัน พนักงานจะได้รับการเทรนผ่านโปรแกรมต่างๆ ราว 45 โมดูลในซอฟต์แวร์ที่บริษัท STRIVR ทำขึ้น การเทรนนี้ช่วยให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดทางการงานได้โดยไม่ต้องทำพลาดจริง

No Description
ภาพจาก Walmart

ที่มา - ZDnet

Get latest news from Blognone