Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกสิกรไทยประกาศจัดตั้ง 2 ฝ่ายงานใหม่เพื่อดูแลการสร้างความสามารถด้าน Data Analytics กำหนดแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้าน Data Alchemist หรือ Data Scientist โดยเฉพาะ

สองฝ่ายงานใหม่ประกอบด้วย Enterprise Data Analytics Department (EA) เป็นศูนย์กลางดูแลการสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธนาคาร, สรรหาและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล และ Digital Lending Department (DL) รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหลายฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอสินเชื่อได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมกับระดับความสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย ดูแลการปล่อยสินเชื่อผ่าน K PLUS

ในการจัดตั้งฝ่ายงานใหม่นี้ทางธนาคารได้เพิ่มตำแหน่งงาน Data Scientist เข้ามาด้วย นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายภายในปี 2561 ว่าธนาคารจะสามารถนำบิ๊กดาต้ามาพัฒนาเป็นการใช้งานจริงไม่ต่ำกว่า 400 กรณี สร้างรายได้หรือลดต้นทุนให้แก่ธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท และภายในปี 2563 จะใช้บิ๊กดาต้าสร้างรายได้หรือลดต้นทุนให้แก่ธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50% ของทั้งหมด

No Description

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone

Comments

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 18 September 2018 - 13:17 #1071642
WattZ's picture

KBTG หรือเปล่าครับ

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 18 September 2018 - 15:56 #1071701

ไม่เกี่ยวกับข่าว แต่ผมแค่สงสัยว่า ระหว่างคำว่า "รับผิดชอบ" กับ "รับหน้าที่ดูแล" ใช้งานแตกต่างกันอย่างไรครับ?