Tags:
Node Thumbnail

เดือนกรกฎาคมนี้จีนยิงดาวเทียม BeiDou-3 สองครั้งภายในเดือนเดียว ทำให้ดาวเทียม BeiDou-3 ขึ้นสู่วงโคจร 10 ดวงแล้ว และคาดว่าจะขึ้นสู่วงโคจรภายในปีนี้ 18 ดวง ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนการ Belt and Road ของจีน

กำหนดการยิงดาวเทียมในระบบ BeiDou-3 จะครบ 35 ดวง ให้บริการได้ทั่วโลกในปี 2020 นับเป็นระบบดาวเทียมนำทางระบบที่สี่ในโลกที่ให้บริการครอบคลุมทั้งโลก ต่อจาก GPS, GLONASS, และ Galileo

Galileo ของสหภาพยุโรปเพิ่งยิงครบ 24 ดวงตามที่ออกแบบไว้ในเดือนนี้ แต่กว่าจะเริ่มให้บริการทั้งโลกได้จริงน่าจะช่วงปลายปี

ที่มา - beidou.gov.cn

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: IDCET
Contributor
on 31 July 2018 - 14:54 #1063361

ไม่ใช่ว่าระบบ 2 อันหลังนี้ ให้บริการเฉพาะพื้นที่ตนเองเหรอครับ (GLONASS บริการในพื้นที่รัสเชียและประเทศพันธมิตร ส่วน Galileo ให้บริการเฉพาะยุโรป เป็นต้น)

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 31 July 2018 - 15:00 #1063363 Reply to:1063361
TeamKiller's picture

ถ้าอ้างอิงในวิกิ ระดับทั่วโลกก็ GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou สองอันหลังรอปี 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation#Comparison_of_systems

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 31 July 2018 - 15:01 #1063364 Reply to:1063361
lew's picture

เรื่องใครใช้งานได้บ้างนี่ไม่แน่ใจ แต่ GLONASS ครบ 24 ดวงพอให้บริการได้ทั้งโลกไปพักใหญ่แล้วนะครับ

ส่วน Galileo ยิงครบแต่ยังให้บริการไม่ครบ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: IDCET
Contributor
on 31 July 2018 - 15:05 #1063366 Reply to:1063364

กลัวว่าถ้าเอามือถือหรือระบบนำทางอย่าง Garmin ไปใช้ในต่างแดน แล้วมีระบบผสมกันแบบนี้ มันจะใช้ต่างระบบไม่ได้เนี่ยสิ อย่างกับออกของ Proprietary เลย ต้องใช้อุปกรณ์ของแต่ละระบบเท่านั้น ใช้ข้ามกันไม่ได้

By: lancaster
ContributorFounderUbuntuWindows
on 31 July 2018 - 15:21 #1063369 Reply to:1063366

มือถือสมัยนี้ส่วนใหญ่รับได้เกือบทุกเจ้าครับ

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 31 July 2018 - 17:49 #1063404 Reply to:1063366
Holy's picture

ผมมองว่ามัน Redundant กันมากกว่าครับ

และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็รองรับของหลายเจ้าด้วย

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 1 August 2018 - 11:33 #1063532 Reply to:1063366

มือถือรองรับสองระบบ GPS, GLONASS มานานแล้วครับ


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 31 July 2018 - 15:00 #1063362
panurat2000's picture

และคาดว่าจะขึ้นสูงวงโคจรภายในปีนี้ 18 ดวง

ขึ้นสูงวงโคจร ?

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 31 July 2018 - 18:33 #1063410
mr_tawan's picture

ดาวเทียม Baidu


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: gololo
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 31 July 2018 - 19:52 #1063431

เตรียมพร้อมสงคราม ถ้าเป็นจีน ไม่คิดว่าจะมีแค่ระบบดาวเทียมเพียงอย่างเดียว