Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Alibaba ประกาศเข้าซื้อหุ้น 6.62% ในบริษัท Focus Media Information Technology ของจีน ซึ่งทำธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน เป็นมูลค่า 1,430 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 48,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังซื้อหุ้นอีกส่วนหนึ่งจากบริษัทของผู้ก่อตั้ง ที่ถือหุ้นใหญ่ใน Focus Media 23.34% และใช้เงินของกองทุน New Retail Strategic Opportunities Fund ที่ Alibaba จัดตั้งขึ้น ซื้อหุ้นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ทำให้กลุ่ม Alibaba มีหุ้นรวมทั้งหมด 10.32%

ทั้งนี้ Alibaba บอกว่ามีแผนจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 5% ภายใน 12 เดือนข้างหน้าด้วย

Focus Media เป็นบริษัทสื่อดิจิทัลนอกบ้าน ซึ่งมีจอโฆษณาอยู่ตามท้องถนน, รถไฟใต้ดิน และในลิฟต์โดยสาร ที่กระจายอยู่กว่า 300 เมืองทั่วประเทศจีน เข้าถึงสายตาคนดูกว่า 200 ล้านคน

Alibaba บอกว่าการลงทุนซื้อบริษัทสื่อนอกบ้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ค้าปลีกยุคใหม่ หรือ New Retail ที่ผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน สำหรับการทำการตลาดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่ง Alibaba เรียกว่า Uni Marketing โดยมีการใช้ข้อมูลผู้ซื้อ สำหรับให้แบรนด์ทำการตลาดแบบเจาะจงให้ได้ผลดีมากขึ้น

ที่ผ่านมาเราเห็น Alibaba ซื้อกิจการออฟไลน์หลายอย่างมาต่อยอดธุรกิจออนไลน์ภายใต้กลยุทธ์ New Retail ซึ่งการซื้อหุ้นใน Focus Media ก็คือดีลล่าสุดนั่นเอง

ที่มา: Alibaba

alt="Focus Medi"

Get latest news from Blognone