Tags:
Node Thumbnail

Verizon ผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐฯ ออกมายืนยันว่า จะไม่รับ activate มือถือที่รองรับแค่ 3G อีกต่อไป จะให้บริการเฉพาะมือถือที่รองรับ 4G LTE ด้วยเท่านั้น

ลูกค้าที่ใช้มือถือ 3G เดิมอยู่ก่อนแล้ว จะใช้ได้จนถึงสิ้นปี 2019 การประกาศล่วงหน้านี้เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับ 4G LTE พร้อมกับจะหยุดขายอุปกรณ์ที่รองรับแค่ 3G โดยปัจจุบันทราฟฟิกของ Verizon อยู่บนเครือข่าย 4G LTE เกือบทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ จากเอกสารหลุดภายในยังเปิดเผยว่า Verizon อาจหยุดให้บริการเครือข่ายกับอุปกรณ์ที่รองรับ LTE รุ่นเก่าบางรุ่น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน HD Voice หรือ VoLTE

ที่มา : Droidlife, ภาพจาก Facebook Verizon

No Description

Get latest news from Blognone