Tags:
Node Thumbnail

Project Loon โครงการบอลลูนเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ X แห่ง Alphabet กำลังจะถูกนำไปให้บริการเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทของประเทศเคนยา

Joe Mucheru รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของเคนยาให้สัมภาษณ์แก่ Reuters ยืนยันเรื่องการเดินหน้าใช้งาน Project Loon ในเคนยานี้ โดยบอกว่าตัวแทนของ Project Loon กำลังเจรจากับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเพื่อตกลงทำสัญญาร่วมงานกัน อย่างไรก็ตาม Mucheru ไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ให้บริการรายใดบ้างจาก 4 รายในเคนยาที่จะร่วมทำโครงการนี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนในเมืองใหญ่ของเคนยาอย่าง Nairobi และ Mombasa นั้น มีอินเทอร์เน็ตใช้งานกันโดยแพร่หลายแล้ว แต่ในเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างตัวเมืองนั้นยังประสบปัญหาขาดการเชื่อมต่ออยู่อีกมาก จากการรายงานของหน่วยงานด้านการสื่อสารของเคนยาเมื่อเดือนกันยายนปีก่อน มีประชาชนเคนยาแค่ 39% เท่านั้นที่มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ใช้งานในที่พักอาศัย ประชาชนส่วนใหญ่ที่เหลือต้องอาศัยการต่อใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายมือถือ

หากทีม Project Loon สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของเคนยาได้แล้ว บอลลูนของ Project Loon จะช่วยเพิ่มการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลของเคนยาได้อีกมาก เนื่องจากบอลลูนแต่ละลูกของ Project Loon ซึ่งจะทำงานในขณะลอยอยู่เหนือผิวดินสูงกว่า 20 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นเสาสัญญาณลอยฟ้าที่จะครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตารางกิโลเมตร

เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว Project Loon ได้ถูกใช้งานให้บริการในเปอโตริโกช่วงหลังจากที่เกิดเหตุพายุเฮอริเคน Maria พัดถล่ม ทำให้ผู้คนที่ประสบเหตุหลายแสนคนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้บ้างแม้ว่าระบบการสื่อสารหลักจะเสียหายจากพายุ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานรัฐจากหลายประเทศมีความเชื่อมั่นกับทีมงาน Project Loon มากขึ้นด้วยหวังว่าจะเป็นทางเลือกในการพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

ที่มา - Business Insider, Developing Telecoms

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 July 2018 - 12:42 #1059409
panurat2000's picture

เนื่องบอลลูนแต่ละลูกของ Project Loon

เนื่องบอลลูน ?

ทำให้ผู้คนที่หลายแสนคนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้บ้าง

ผู้คนที่หลายแสนคน ?

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 8 July 2018 - 13:02 #1059410 Reply to:1059409
ตะโร่งโต้ง's picture

Done :)


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")