Tags:
Node Thumbnail

Business Insider อ้างข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรถ Model 3 ของ Tesla ซึ่งเผยให้เห็นว่ามาตรการทดสอบคุณภาพรถถูกผ่อนปรนลงจากที่เคยทำมาก่อน โดยกระบวนการทดสอบระบบเบรกซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนทดสอบที่สำคัญอาจไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบรถบางคันที่ออกจากสายการผลิต

Business Insider อ้างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากคำสั่งของ Elon Musk ที่สั่งให้วิศวกรในโรงงานที่ Fremont ถอนขั้นตอนการทดสอบเบรกตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานออกไป โดยการทดสอบเบรกนี้เรียกว่า "brake and roll test" ซึ่งแต่เดิมการทดสอบนี้ถือเป็นขั้นตอนบังคับที่รถทุกคันจะต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนจึงจะออกจากสายการผลิตได้ แต่ตอนนี้ข้อมูลในระบบควบคุมกระบวนการผลิตและทดสอบ ได้กำหนดให้ขั้นตอน brake and roll test นี้เป็นขั้นตอนที่จะทำหรือไม่ก็ได้

No Description

brake and roll test คือกระบวนการทดสอบเบรกวิธีหนึ่ง รถที่เข้ารับการทดสอบจะต้องวิ่งขึ้นไปอยู่บนแท่นทดสอบซึ่งมีลูกกลิ้งรองรับล้อของรถเอาไว้ ลูกกลิ้งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟาที่สามารถกำหนดความเร็วในการหมุนได้ ทั้งนี้ลูกกลิ้งแต่ละชุดที่รองรับล้อรถแต่ละล้อจะทำงานแยกจากกันโดยอิสระเพื่อให้สามารถตรวจสอบแรงเบรกที่กระทำต่อล้อรถแต่ละล้อแยกออกจากกันได้

ในระหว่างการทดสอบมอเตอร์จะส่งแรงขับมาหมุนลูกกลิ้ง ซึ่งจะทำให้ล้อรถหมุนตามด้วยแรงเสียดทานของพื้นผิวที่สัมผัสกัน เมื่อผู้ทดสอบเหยียบเบรกของรถ แรงกระทำจากเบรกจะส่งต่อมายังลูกกลิ้งและเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับออกจากตัวมอเตอร์ไปสู่ต้นทางแหล่งจ่ายไฟ เรียกว่า "regeneration" (หมายความว่ามอเตอร์อยู่ในภาวะที่ทำตัวเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ซึ่งสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อตีค่าออกมาเป็นค่าแรงเบรกของรถได้

กระบวนการทดสอบ brake and roll test ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดแรงเบรกของรถซึ่งใช้ตรวจสอบคำนวณให้สอดคล้องกับระยะเบรกที่ปลอดภัย ขั้นตอนการทดสอบนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบด้วยว่าแรงเบรกที่กระทำต่อล้อรถแต่ละล้อนั้นเท่ากันหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ารถจะไม่เกิดการหมุนในระหว่างเบรกอันเนื่องมาจากสาเหตุแรงเบรกแต่ละล้อไม่เท่ากัน

ทั้งนี้การทดสอบ brake and roll test นี้ถือเป็นการทดสอบตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสำหรับในประเทศไทยเราเอง การทดสอบนี้ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการตรวจสภาพรถตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกด้วย

Business Insider อ้างข้อมูลที่ปรากฏจากภาพถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมและติดตามขั้นตอนการผลิตและทดสอบรถของ Tesla ซึ่งจากภาพดังกล่าว แสดงว่ากระบวนการทดสอบเบรกหลายข้อ ไม่ถูกกำหนดว่า "Critical" (ซึ่งสื่อความหมายตรงตัวว่าเป็นขั้นตอนสำคัญ) และไม่ถูกทำเครื่องหมายว่า "Blocking" (ซึ่งสื่อความหมายว่ากระบวนการนี้เป็นมาตรการบังคับ ที่หากไม่ผ่านการทดสอบแล้วจะทำให้ตัวรถถูกสกัดไว้ไม่ให้ออกจากสายการผลิต)

No Description

Business Insider ยังระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องการผ่อนปรนมาตรการทดสอบคุณภาพของรถ Model 3 นี้เริ่มตั้งแต่เวลา 3.00 น. ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา และด้วยข้อมูลเท่าที่ได้รับมาเปิดเผยนี้ ก็ยังไม่อาจระบุได้ว่ามีรถ Model 3 กี่คันที่ผ่านสายการผลิตออกไปรอการส่งมอบให้ลูกค้าโดยที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบ brake and roll test

หลังจากได้รับข้อมูลจนเกิดข้อสงสัยในเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพรถ ทาง Business Insider จึงได้ติดต่อสอบถามไปยัง Tesla เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งโฆษกของ Tesla ยืนยันหนักแน่นว่ารถของ Tesla ทุกคันผ่าน "การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด" ซึ่งรวมถึงระบบเบรกด้วย โดยถ้อยแถลงตอนหนึ่งจากโฆษกของ Tesla มีเนื้อความดังนี้

เอาให้ชัดแจ๋วไปเลย, เราขับรถ Model 3 "ทุกคัน" บนแท่นทดสอบเพื่อยืนยันเรื่องการเบรก, แรงบิด,
ตรวจสอบเรื่องเสียงผิดปกติและการสั่น ไม่มีข้อยกเว้น

แต่เมื่อ Business Insider ได้ถามคำถามเพิ่มเติมว่าจริงหรือไม่ที่ Elon Musk เป็นคนสั่งให้ถอดกระบวนการทดสอบเบรกนี้ออกจากขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐาน ทางโฆษกของ Tesla ตอบแต่เพียงว่าไม่อาจให้ความเห็นอื่นใดนอกเหนือไปจากถ้อยแถลงได้

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการทดสอบรถแล้ว Business Insider ยังให้ความสนใจกับเรื่องวิธีการนับจำนวนรถที่ออกจากสายการผลิตอบง Tesla ด้วย โดย Elon Musk เพิ่งจะทวีตข้อความประกาศข่าวเรื่องการผลิตรถทุกรุ่นได้รวมกัน 7,000 คันใน 1 สัปดาห์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยในนั้นเป็นรถ Model 3 มากกว่า 5,000 คัน ทว่าพนักงานของ Tesla รายหนึ่งบอกแก่ Business Insider ว่า จากตัวเลขจำนวนรถ 5,000 คันนั้นมีรถ Model 3 บางส่วนที่ผลิตเสร็จไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้า หากรถเหล่านั้นยังไม่ถูกปล่อยออกจากสายการผลิต เนื่องจาก "ถูกกักไว้เพื่อรอการแก้ไขเก็บงาน" และเมื่อรถส่วนนั้นได้รับการแก้ไขในสัปดาห์ถัดมาทำให้ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนรถ 5,000 คัน ที่ Elon Musk อ้างถึง

เกี่ยวกับเรื่องวิธีการนับจำนวนรถที่ผลิตได้ในแต่ละสัปดาห์นี้ โฆษกของ Tesla ได้ตอบกลับว่าบริษัทใช้วิธีนับจำนวนรถที่สามารถผลิตได้เช่นนี้มาโดยตลอด โดยมีรถไม่กี่คันเท่านั้นที่มีการผลิตและรอกระบวนการเก็บงานข้ามสัปดาห์อย่างที่ว่า

ที่มา - Business Insider

Get latest news from Blognone

Comments

By: PriteHome
ContributorAndroidWindows
on 5 July 2018 - 08:26 #1058881
PriteHome's picture

เรื่องวิธีนับรถอันนี้เฉยๆนะ เพราะถ้าผลิตแล้วยังส่งมอบไม่ได้ จะให้ประกาศว่า "สัปดาห์นี้ผลิตได้ 5,000 คัน แต่ยังส่งมอบไม่ได้ 500 คัน" มันก็ฟังดูแปลกๆนะ มันก็ต้องนับเฉพาะที่ส่งมอบได้สิ แล้วจากนั้นสัปดาห์ถัดไปจะให้ประกาศเฉพาะที่ผลิตได้ของสัปดาห์นั้นเองเหรอ?
แล้วไอ้ที่เพิ่งแก้ไขเสร็จ 500 คัน จะให้ไปอยู่ที่ไหน?

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 5 July 2018 - 09:55 #1058910 Reply to:1058881

ที่เค้าสงสัยคือ “อาจจะ” มีการจงใจกั๊กรถที่ผลิตในสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อมาปล่อยในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้ได้ตัวเลข 5000 คันครับ

แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ต้องเอายอดส่ง สัก 2-3 สัปดาห์ล่าสุดมาดู

By: syootakarn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 5 July 2018 - 08:31 #1058883
syootakarn's picture

อาจจะมีการตรวจสอบจากตัวระบบ Break เองเลย เช่นมี Sensor แจ้งประสิทธิภาพการ Break

By: lockinlive05 on 5 July 2018 - 09:55 #1058911 Reply to:1058883

Evidence?

By: RyoDaii
Windows PhoneAndroidWindows
on 5 July 2018 - 09:59 #1058913

ปกติไลน์เช็กเบรกมันไม่ได้เสียเวลามากหรอก ถ้ามันจะข้าม มันข้ามตั้งแต่เช็คไฟรถไล่มาเลย ก็คือเช็คใน final line ข้ามหมด เอารถไปเก็บที่ลานเลย ว้าว

By: tanapon000 on 5 July 2018 - 10:30 #1058918
tanapon000's picture

บริษัทหน้าใหม่โดนรับน้องหรือป่าวเนี้ยข่าวออกมารัวๆ

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 5 July 2018 - 10:33 #1058920
Mars2005's picture

เหมือนเค้าจะมีอะไรกันอยู่นะระหว่าง Business Insider กับ Elon Musk ดูขบเกลียวกันยังไงไม่รู้ ออกข่าวถล่ม Tesla เป็นว่าเล่นแทบทุกอาทิตย์

แต่ก็ดีสำหรับผู้ซื้อนะได้ข้อมูลตัดสินใจได้ แค่ข้องใจว่ามี Agenda เรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยแหละ

By: zyzzyva
Blackberry
on 5 July 2018 - 12:44 #1058945

Tesla ข้อมูลรั่วไหลง่ายจัง ทางฝั่งยุโรปโกงค่ามลพิษกันข้ามปี(แต่พอถูกจับได้ก็ถูกถอนรากถอนโคนเลย)

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 5 July 2018 - 14:05 #1058966
mr_tawan's picture

ไอ้นี่คุ้น ๆ ว่า ตอนตรวจสภาพรถเกินห้าปี ก็ต้องเช็คนะครับ


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 5 July 2018 - 14:17 #1058968
panurat2000's picture

เอาชัดให้แจ๋วไปเลย, เราขับรถ Model 3

เอาชัดให้แจ๋ว ?

โดยมีรถไม่กีคันเท่านั้นที่มีการผลิต

ไม่กีคัน => ไม่กี่คัน

By: absulation
AndroidWindows
on 6 July 2018 - 08:59 #1059088
absulation's picture

ถ้าตัดขั้นตอนการผลิตไป1ขั้นตอนน่าจะเพิ่มยอดผลิตได้เยอะอยู่ น่าจะหลัก100+