Tags:
Node Thumbnail

Facebook ประกาศว่าได้พบบั๊กในระบบ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าผู้ใช้บางคนที่ถูกบล็อกอยู่ให้กลายเป็นไม่ถูกบล็อก โดยบั๊กนี้พบในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน กระทบกับผู้ใช้งานราว 8 แสนคน ซึ่ง Facebook บอกว่าได้เริ่มแจ้งผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบนี้แล้ว

ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น Facebook บอกว่า แม้จะถูกปลดบล็อกไป แต่คน ๆ นั้น ก็ยังไม่เห็นโพสต์ในระดับแชร์เฉพาะเพื่อน จะเห็นที่ระดับเพื่อนของเพื่อน (ซึ่งปกติต้องไม่เห็น) และ Facebook กล่าวขอโทษกับบั๊กดังกล่าว โดยยอมรับว่าการบล็อกนั้นเป็นเรื่องสำคัญของผู้ใช้งาน

Facebook บอกว่า 83% ของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ จะมีเพียงคนเดียวในลิสท์ที่บล็อกอยู่แล้วถูกแก้ค่าเป็นปลดบล็อก ซึ่งชี้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจำกัด ทั้งนี้ Facebook ได้แก้ไขปัญหาโดยคนถูกปลดบล็อกก็กลับมาถูกบล็อกคืนแล้ว

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเช็กรายชื่อคนที่บล็อกอยู่ได้ในหน้า Settings

ที่มา: Facebook

alt="Facebook Blocking Bug"

Get latest news from Blognone