Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลออกประกาศเป้าหมายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยประกาศระบุถึง 7 เป้าหมายที่กูเกิลพยายามมุ่งไป และ 4 สิ่งที่กูเกิลจะไม่พยายามพัฒนาเทคโนโลยี

เป้าหมาย 7 ประการได้แก่

 1. เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ, ความมั่นคงปลอดภัย, พลังงาน, ระบบขนส่ง, และความบันเทิง
 2. ไม่สร้างหรือสนับสนุนความลำเอียง ปัญญาประดิษฐ์อาจจะสะท้อนความลำเอียงในสังคม และอาจจะเพิ่มหรือลดความลำเอียงนั้นได้ เป้าหมายของกูเกิลคือการหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อบุคคลอย่างไม่ยุติธรรม จากลักษณะส่วนตัวของแต่ละคน เช่น เชื้อชาติ, เพศ, สัญชาติ, รายได้, รสนิยมทางเพศ, ความพิการ, และความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา
 3. สร้างและทดสอบเพื่อความปลอดภัย โดยจะสร้างแนวทางการพัฒนาและทดสอบเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่คาดคิด ทดสอบปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมจำกัด และตรวจสอบการทำงานขณะใช้งานจริง
 4. รับผิดชอบต่อผู้คน ปัญญาประดิษฐ์ควรรับเสียงสะท้อน, คำอธิบาย, และการโต้แย้ง และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์
 5. เคารถความเป็นส่วนตัว การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต้องเคารพความเป็นส่วนตัว แจ้งเตือนและขออนุญาตเมื่อมีการใช้ข้อมูล และผู้ใช้ต้องควบคุมการใช้ข้อมูลของตัวเองได้
 6. ยึดมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สูง ปัญญาประดิษฐ์อาจถูกใช้ในงานวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา, เคมี, การแพทย์, หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงแบบเดียวกันด้วย
 7. การนำเทคโนโลยีไปใช้ต้องมีหลักการตรงกัน ข้อนี้คงเป็นข้อที่สำคัญที่สุด โดยกูเกิลระบุแม้เทคโนโลยีจะสามารถนำไปใช้ได้หลายงาน แต่กูเกิลพิจารณาให้ใช้งานเทคโนโลยีจาก วัตถุประสงค์หลัก, เทคโนโลยีนั้นมีอยู่ทั่วไปหรือไม่, ผลกระทบสูงเพียงใด, และกูเกิลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีปัญญาประดิษฐ์ที่กูเกิลจะไม่พยายามทำอีก 4 ประการ ได้แก่

 1. เทคโนโลยีที่อาจอันตรายต่อสังคมรวม
 2. อาวุธและเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บได้
 3. เทคโนโลยีสำหรับสอดส่องที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้โดยทั่วไป
 4. เทคโนโลยีที่ขัดต่อกฎหมายสากลและสิทธิมนุษยชน

ต้นเหตุของการออกประกาศนี้คงเป็นการที่่กูเกิลเข้าร่วมโครงกร Maven ที่วิเคราะห์ภาพวิดีโอจากโดรนจนถูกพนักงานประท้วง ด้วยแนวทางประกาศนี้ก็เป็นไปได้ว่ากูเกิลจะทำโครงการคล้ายกันอีก หากกูเกิลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงมากนัก และเทคโนโลยีสามารถซื้อจากที่อื่นได้

ที่มา - Google Blog

No Description

ภาพโดย mohamed_hassan

Get latest news from Blognone

Comments

By: deargerous
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 June 2018 - 07:05 #1054248
deargerous's picture

5.เคารถความเป็นส่วนตัว >> เคารพ

By: gololo
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 June 2018 - 08:17 #1054254

AIของเราไม่ได้ยิง แต่ จากภาพถ่ายจากโดนนนวิเคราะห์ว่า มีศัตรู ที่ตำแหน่ง x3 y4 ภัยคุกคามระดับ5 กำจัดได้ด้วยนำวิถีระดับสามขึ้นไป ต้องการส่งพิกัดไปยังหน่วยโจมตีหรือไม่

By: qo
iPhoneUbuntuWindows
on 8 June 2018 - 09:15 #1054278
qo's picture

Uphold high standards of scientific excellence > ยึดมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สูง > แปลแปลกๆ

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 8 June 2018 - 11:33 #1054313
TeamKiller's picture
 1. เคารถความเป็นส่วนตัว

เคารพ

By: terdsak.s on 8 June 2018 - 12:17 #1054322

ไม่เอา "Do not be evil" ใส่กลับในนโยบายด้วยล่ะครับ?

By: H0RNET
AndroidWindows
on 8 June 2018 - 13:24 #1054331 Reply to:1054322

คำว่า evil มันไม่ชัดเจนมั้งครับ

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 June 2018 - 13:00 #1054328

เคารพความเป็นส่วนตัว -> เจอประโยคนี้แล้วมองบน

ปล.สุดท้ายแล้วจีนคงเป็นเจ้า AI เพราะไม่ต้องคำนึงถึงสิทธิใดๆ แถมน่าจะสร้างอาวุธสงครามได้สบายๆ แล้วมาขายลุงๆแถวนี้ด้วย