Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Sea ที่มี Garena, Shopee และ AirPay อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 รายได้รวมทั้งกลุ่ม 197.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 81.2% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 19.8% จากไตรมาสที่ 4/2017 และขาดทุนสุทธิ 216.2 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายใต้แบรนด์ Shopee มีการเติบโตสูง โดยยอดขายสุทธิ (GMV) อยู่ที่ 1,941.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 199.5% จากจำนวนคำสั่งซื้อ 111.4 ล้านออเดอร์ คิดเป็นรายได้ 33.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Forrest Li ซีอีโอของ Sea บอกว่า Shopee ยังคงมีส่วนแบ่งที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ทำตลาด

ธุรกิจความบันเทิงดิจิทัล Garena ซึ่งเป็นรายได้หลักของ Sea มีรายได้ส่วนนี้ 146.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42.6% และมีกำไรส่วนนี้ 55.0 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้เกม Free Fire มีผู้เล่นแล้ว 13 ล้านคน ขณะที่ธุรกิจการเงิน AirPay มีมูลค่าการใช้จ่าย 1,702.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 429% จากปัจจัยตามการเติบโตของลูกค้า Shopee ซึ่งมีการรับจ่ายเงินผ่าน AirPay นั่นเอง

ที่มา: Sea

alt="Shopee"

Get latest news from Blognone