Tags:
Node Thumbnail

Ford เปิดตัวอุปกรณ์เสริมภายในรถชื่อว่า "Feel the View" อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารในรถยนต์ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นสามารถชมวิวทิวทัศน์นอกตัวรถได้

การชมวิวที่ว่านี้ไม่ใช่การเสพบรรยากาศด้วยการมอง หากแต่เป็นการสัมผัสด้วยมือ Feel the View จะทำการถ่ายภาพทิวทัศน์นอกตัวรถแบบเดียวกับที่ผู้โดยสารควรจะมองเห็นได้ผ่านกระจกด้านข้าง จากนั้นมันจะเปลี่ยนภาพถ่ายที่ได้จากภาพสีให้เป็นภาพขาว-ดำ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการสร้างการสั่นสะเทือน

Feel the View จะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่กระจกประตูข้างผู้โดยสารที่มันถูกติดตั้งอยู่ ตำแหน่งบนพื้นผิวกระจกนั้นจะถูกอ้างอิงเปรียบเทียบกับภาพขาว-ดำที่มันแปลงมาจากภาพถ่ายวิวทิวทัศน์ บริเวณที่ภาพเป็นสีขาว-เทา-ดำ ที่ระดับความเข้มแตกต่างกันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนกระทำต่อมือที่สัมผัสกับกระจกด้วยความถี่แตกต่างกันได้ 255 ระดับ ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้โดยสารที่สัมผัสกับกระจกนั้นใช้นิ้วลากไปตามกระจกและรับรู้ภาพทิวทัศน์ภายนอกรถได้

Feel the View ยังมีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานแบบออนไลน์และเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงภายในรถ มันจะช่วยอธิบายภาพวิวภายนอกได้ว่าคืออะไร เช่น ภูเขาสูงที่ยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะ, ชายหาด เป็นต้น

Feel the View นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ Ford Italy ร่วมกับ GTB Roma และ Aedo สตาร์ทอัพท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการมองเห็น

ตอนนี้ Feel the View ที่เปิดตัวมายังเป็นรุ่นต้นแบบเท่านั้น ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่า Ford มีแผนจะผลิตอุปกรณ์ออกขายจริงหรือไม่

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 2 May 2018 - 10:04 #1047455
TheOrbital's picture

ไอเดัยสร้างสรรค์สังคม
แถมยังทำแบบจริงจังมากๆ
น่านับถือ

ว่าแต่ว่าถ้าทำออกมาขายราคาจะซักเท่าไหร่กันนะ