Tags:
Node Thumbnail

Dropbox ออกอัพเดตแอพบน iOS เวอร์ชัน 92.2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ สำหรับผู้ใช้ iPad มีรายละเอียดดังนี้

  • แสดงผลชื่อไฟล์แบบเต็มได้แล้ว มีประโยชน์สำหรับไฟล์ที่มีชื่อยาวมาก
  • รองรับ Drag and Drop ไฟล์ข้ามแอพ สำหรับผู้ใช้ iOS 11
  • ส่งการแจ้งเตือนให้เราอนุมัติได้ หากมีผู้ร้องขอเข้าถึงไฟล์
  • ปรับปรุงการพรีวิวไฟล์ และรองรับการแก้ไขข้อความมากกว่า 120 ไฟล์ฟอร์แมต

ผู้ใช้ Dropbox บน iOS โดยเฉพาะ iPad สามารถอัพเดตได้ที่ App Store

ที่มา: Engadget

Dropbox

Get latest news from Blognone