Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ไม่ว่าใคร ประเทศไหนต่างก็มีศัพท์แสลง ศัพท์วัยรุ่นใช้เป็นของตัวเองทั้งนั้น และดูไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรเป็นพิเศษ ถ้าศัพท์วัยรุ่นนั้นจะมีหลายคนไม่เข้าใจ แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยความที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเคร่งครัดกับความสุภาพโดยเฉพาะเมื่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ สำนักงานด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกแนวทางการใช้ศัพท์แสลง ภาษาวัยรุ่นในอินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะเมื่อมันไปอยู่ในอีเมลที่ดูเป็นทางการ

ตัวอย่างคำพูดวัยรุ่นที่ใช้กันในญี่ปุ่น เช่น おk ใช้แทนคำว่า OK, WWW แทนการหัวเราะ ซึ่งมาจากคำว่า warau (笑う) แปลว่าหัวเราะนั่นเอง (เหมือนที่คนไทยใช้ "555"), orz ใช้แทนกิริยาโค้ง o คือศรีษะ r คือมือ z คือขาที่พับกับพื้น เป็นต้น

หลักการที่ออกมารวมๆ คือ ต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิดในใจความหลัก, ชัดเจน เข้าใจง่าย, ความเหมาะสมโดยดูจากผู้รับสารเป็นสำคัญ, ดูระดับของผู้รับสารว่าเป็นใคร เป็นผู้ใหญ่ หรือวัยเดียวกัน

ทันทีที่สำนักงานด้านวัฒนธรรมแนวทางมา ชาวเน็ตญี่ปุ่นก็แสดงความเห็นบนโซเชียลโดยใช้คำแสลงกันยกใหญ่ เช่น นี่คือพาดหัวข่าวสมัยสิบปีก่อนหรือ, นี่ปี 2018 แล้วนะ เป็นต้น

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - Soranews24

Get latest news from Blognone