Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ เปิดตัวกองกำลังพิเศษทำหน้าที่จัดการเรื่องอาชญากรรมทางเพศในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ โดยในแต่ละหน่วยจะต้องมีเจ้าหน้าที่หญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อรวบรวมหลักฐานการถูกคุกคาม เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้หญิง

หน้าที่ของกองกำลังคือปราบปรามการคุกคามทางเพศบนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประจานรูปโป๊เพื่อแก้แค้น การแพร่กระจายของภาพโป๊ที่เหยื่อเป็นเด็ก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เหยื่อ ทำการลบข้อมูลภาพ วิดีโอโป๊และบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว

ในสำนักงานตำรวจท้องถิ่นทั่วประเทศจะต้องมีเจ้าหน้าที่กองกำลังดังกล่าวอยู่ด้วยตั้งแต่ 1-6 นาย นอกจากเกาหลีใต้แล้ว ประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับอาชญากรรมทางเพศบนออนไลน์เช่นกัน เช่น เสนอกฎหมายใหม่เอาผิดผู้ร้องขอภาพเปลือยจากเยาวชน

No Description
ภาพจาก Facebook 경찰청(폴인러브)

ที่มา - The Korea Herald

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 6 March 2018 - 20:48 #1036975

ในขณะที่ประเทศเรา การคุกคามทางเพศยังเป็นเรื่องปกติในทีวีอยู่เลย

By: soullz
AndroidUbuntu
on 7 March 2018 - 15:55 #1037114 Reply to:1036975
soullz's picture

โดยเฉพาะ รายการจากช่อง uup และ แก๊ง สามคนนั้น