Tags:
Node Thumbnail

Jung Ki-joon เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประสานงานนโยบายรัฐบาลเกาหลีใต้ ผู้ดูแลนโยบายเงินคริปโตเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยวัย 52 ปี คาดว่าสาเหตุมาจากโรคหัวใจ อย่างไรก็ตามตำรวจกำลังสอบสวนต่อไป

เพื่อนร่วมงานของเขาระบุว่าตั้งแต่ Jung รับหน้าที่ดูแลนโยบายเงินคริปโตก็มีความเครียดอย่างมาก โดยหน้าที่ของเขาคือการรับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และเตรียมการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์

นโยบายเงินคริปโตของเกาหลีใต้เป็นประเด็นร้อนในประเทศ จากความเห็นหลายกระทรวงที่ต้องการให้แบนการซื้อขายไปเลย แต่ขณะเดียวกันก็ประชาชนก็แสดงความไม่พอใจต่อการเสนอแบนอย่างมาก แม้ตอนนี้แนวทางของรัฐบาลจะเป็นการกำกับดูแลแน่นหนาขึ้นเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีทิศทางชัดเจนว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ที่มา - Yonhap News

Get latest news from Blognone