Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ทีมศัลยแพทย์จาก University of California San Diego Medical Center ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบผ่านทางช่องคลอดของผู้ป่วย เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข่าวไม่ได้ระบุว่าเคยมีที่ประเทศอื่นมาก่อนรึเปล่าครับ)

โดยเทคนิคในการผ่าตัดนี้มีชื่อว่า "NOTES" (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery; การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องภายใน ผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติ) ซึ่งกระบวนการก็ตรงตัวตามชื่อครับ คือเป็นการผ่าตัดโดยการสอดกล้องเข้าไปทางช่องเปิดตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ช่องปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก แล้วเจาะรูผ่านทางช่องเปิดนั้นๆเพื่อเข้าสู่ช่องท้อง แล้วทำการผ่าตัดที่อวัยวะเป้าหมาย (เช่นไส้ติ่ง หรือถุงน้ำดี)

ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้มีข้อดีคือไม่ต้องผ่าเปิดช่องท้อง หรือผ่าแผลเล็กมากๆในระดับไม่กี่มิลลิเมตร เพื่อสอดกล้องเข้าไปช่วยบอกตำแหน่งเื้ท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และสร้างความเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัดตามปกติ (เมื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่าตัดครั้งนี้ให้คะแนนความเจ็บปวดหลังผ่าตัดจาก 1-10 ปรากฏว่าเธอให้คะแนนแค่ 0.5-1 คือแทบไม่รู้สึกอะไรเลย) และนอกจากนั้นยังช่วยให้ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลงด้วย

ปล. งานนี้ผู้หญิงได้เปรียบผู้ชายครับ เพราะท่อปัสสาวะของท่านชายมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะสอดกล้องเข้าไปได้ เลยมีช่องเปิดให้สอดกล้องเข้าไปได้น้อยกว่าผู้หญิง 1 ช่อง (ฮา)

(จะว่าไป ถ้าเกิดผ่าผ่านทางทวารหนัก แล้วเกิดเย็บช่องที่เจาะไว้ไม่ดี ของเสียทะลักเข้าช่องท้องนี่คงสยองดีพิลึกนะครับ...)

ที่มา: Science Daily
รายละเอียดเพิ่มเติมของเทคนิค NOTES: Nature Clinical Practice (โหลด PDF มาอ่านได้ฟรีครับ)

Get latest news from Blognone

Comments

By: Whistend on 6 April 2008 - 02:25 #47587

โพสต์เสร็จเพิ่งเห็นว่ามีอีกท่านโพสต์ถึงเรื่องคล้ายๆกัน (เทคนิคเดียวกัน ทีมแพทย์ทีมเดียวกันอีกตะหาก)...
แต่เป็นผ่าผ่านทางปากครับ ^^;

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 6 April 2008 - 03:28 #47595 Reply to:47587
KnightBaron's picture

คงไม่ใช่ว่า 2 ข่าวนี้จริงๆ แล้วเป็นข่าวเดียวกัน คือ "การผ่าตัดใส่ติ่งอักเสบผ่านทางช่องคลอด แล้วเอาออกทางปาก" หรอกนะครับ...

Random Nonsense

By: Whistend on 6 April 2008 - 08:05 #47596 Reply to:47595

คนละข่าวกันครับ... (วันผ่าตัดห่างกัน 2 อาทิตย์)

ถ้าเป็นข่าวเดียวกันจริงแบบนั้นจริงคงสยองพิลึก
(และจะสยองหนักกว่าเดิม ถ้ากลายเป็น "ผ่าไส้ติ่งผ่านทางทวารหนักแล้วเอาออกทางปาก..." = =;)

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 6 April 2008 - 02:13 #47588
AdmOd's picture

ผมยอมผ่าทางหน้าท้องดีกว่า...= =

By: Chengings
Contributor
on 6 April 2008 - 07:31 #47599
Chengings's picture

แล้วผู้ชายจะผ่าอย่างไร ------- หมาไฟ


หมาไฟ

By: Mr.JoH
Writer
on 6 April 2008 - 12:25 #47615 Reply to:47599

ทีมผ่าตัดคงเห็นหลายคนสงสัยว่าผู้ชายทำอย่้างไร ก็เลยไปทดลองผ่าทางปากให้ดู เหมือนอีกข่าวนึงมั้ง

Lastest Science News @Jusci.net


Lastest Science News @Jusci.net

By: toandthen
WriterMEconomics
on 6 April 2008 - 08:11 #47600
toandthen's picture

ผ่านรูแบบนี้ผมขอยอมผ่าท้องดีกว่า


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: theoneox
Android
on 6 April 2008 - 11:36 #47606

(จะว่าไป ถ้าเกิดผ่าผ่านทางทวารหนัก แล้วเกิดเย็บช่องที่เจาะไว้ไม่ดี ของเสียทะลักเข้าช่องท้องนี่คงสยองดีพิลึกนะครับ…) ฮาก้ากเลยนะเนี่ย

ผมก็ขอผ่าทางท้องละกัน แต่แผลเล็กๆๆหน่อย

By: z2
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 6 April 2008 - 22:36 #47657 Reply to:47606

เทคโนโลยี สมัยนี้แทบจะไม่เหลือแผลไว้แล้วครับ

By: BonBon
iPhone
on 6 April 2008 - 14:04 #47621

เอ่อ ถ้าเลือกได้ขอใช้วิธีเก่าดีกว่า

By: ABZee on 6 April 2008 - 20:12 #47643

สยองอะ

PoomK

By: Kerberos
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 7 April 2008 - 02:55 #47683
Kerberos's picture

งั้นเยื่อ ก็ขาดน่ะสิ จะมีคนทำใจยอมรับได้ไหม

ไม่ตายไม่เลิก