Tags:
Node Thumbnail

หลังจากซื้อ JBoss ไปก่อนหน้านี้ทางเรดแฮทก็มีธุรกิจที่ผูกพันกับจาวาค่อนข้างมาก การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของเรดแฮทต่อจาวาจึงเป็นการเข้าร่วมพัฒนา JDK กับทางซันอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ค่อนข้างแน่คือจะมีการรวมโครงการ IcedTea ของทางเรดแฮทเองเข้ากับทาง OpenJDK พร้อมกับขอรับสิทธิในการใช้งาน OpenJDK Community Test Compatibility Kit (TCK) เพื่อยืนยันว่า OpenJDK ที่มาจากทางเรดแฮทนั้นสามารถใช้งานได้เหมือนกับ JDK มาตรฐานจากทางซันเอง

ข่าวดีสำหรับแฟนๆ ของทางซันอีกเรื่องคือทางซันเริ่มแถลงตัวเลขผลประกอบการเป็นกำไรแล้วในไตรมาสล่าสุด หลังการปรับโครงสร้างไปขนานใหญ่ (PhysOrg)

ที่มา - PC World

Get latest news from Blognone

Comments

By: raining on 6 November 2007 - 21:00 #34867

ข่าวดี :)