Tags:

ถ้าใครติดตามข่าว GPL ที่ Blognone เสนอมาตลอด คงรู้ว่า GPLv3 ได้รับเสียงตอบรับไม่ดีนัก ปัจจุบันยังมีโครงการโอเพนซอร์สใหญ่ๆ แค่ 2-3 แห่งที่ประกาศตัวว่าจะใช้ GPLv3 (เช่น Samba เป็นต้น) ในขณะที่บางโครงการถึงกับต่อต้าน (เช่น ท่าทีของ Linus) แต่ส่วนมากมักยังรอดูท่าที และพอใจกับ GPLv2 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมากกว่า

บริษัทวิจัย Evans Data Corp ได้สำรวจข้อมูลนักพัฒนาโอเพนซอร์สในเรื่องนี้ จากนักพัฒนาทั้งหมด 380 คนมีเพียง 6% เท่านั้นที่บอกว่าตัวเองกำลังใช้ GPLv3 อยู่ ที่น่าสนใจคือ 2 ใน 3 ของนักพัฒนาที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าปีหน้าก็จะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ GPLv3 และ 43% ของทั้งหมดถึงกับบอกว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอน

ที่มา - Yahoo! Finance

Get latest news from Blognone