Tags:
Node Thumbnail

บริษัทผู้ผลิตชิพอันดับสองของโลก Samsung ไม่คิดที่จะเดินตามรอย Intel ในการที่จะลงทุนสร้างโรงงาน chip fabrication ในประเทศจีนในเร็ว ๆ นี้ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประธานซัมซุงได้กล่าวว่า "ประเทศจีนเป็นประเทศที่ตลาดมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว แต่เป็นตลาดที่มีมูลค่าต่ำ" ทั้งนี้ซัมซุงมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในด้าน R&D ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานหลักในประเทศเกาหลีใต้ แต่ทั้งนี้ประธานซัมซุงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "มีสถานที่ที่น่าลงทุนตั้งโรงงานหลักอีกแห่งเดียวคือที่เมือง Austin รัฐ Texas ในประเทศอเมริกาเนื่องจากพื้นที่นี้ประกอบด้วยโรงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก ทั้งประเทศอเมริกาเป็นลูกค้าหลัก ๆ ของ Samsung แถมยังมีแรงงานชั้นสูงที่สำหรับบริษัท"

ที่มา - Infoworld

Get latest news from Blognone

Comments

By: tina on 28 March 2007 - 10:00 #19007

อย่างนี้เรียกว่าเดินตามรอย..

By: bill on 28 March 2007 - 11:47 #19025

น่ามาที่ไทย

By: DrRider
WriterAndroid
on 28 March 2007 - 13:09 #19037 Reply to:19025
DrRider's picture

มาที่ไทยแล้วก็ทิ้งไทยไปที่เวียตนามน่ะเหรอ ตามรอย intel เลยนะนั่น


We need to learn to forgive but not forget...

By: pit
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 28 March 2007 - 13:04 #19036

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต? ขโมยเทคโนโลยี??

By: Conductor
WriterAndroid
on 29 March 2007 - 04:35 #19104

ผมคิดว่าซัมซุงแหลมคมมากครับ ประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางพลังงาน ก็ไม่สามารถจะมี fab ได้ จีน(และอินเดีย)มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่ก็มีอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานสูงยิ่งกว่า จึงเป็นเรื่องน่าสงสัยจริงๆ ว่าแหล่งจ่ายพลังงานจะพัฒนาทันการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ ต่อให้เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เถอะ