Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

นาย Daniel Giersch ชาวเยอรมันวัย 32 ปีชนะคดีฟ้องร้องชื่อ Gmail ในทวีปยุโรปต่อกูเกิล

Giersch เปิดบริการ "G-mail" ในเยอรมนี (gmail.de) ซึ่งให้บริการจัดพิมพ์เอกสารผ่านทางอีเมล (ส่งไฟล์ไปให้พิมพ์ แล้ว gmail.de ส่งกลับมาให้ทางไปรษณีย์) นาย Daniel Giersch คนนี้ชนะคดีในเยอรมนีมาซักพักแล้ว และตอนนี้ก้าวเข้ามาชนะคดีในยุโรป ทำให้ Google ต้องใช้ชื่อ googlemail.com แทนสำหรับผู้ใช้ในทวีปยุโรป

Giersch เรียกกูเกิลว่า "Googliath" และอ้างว่ากูเกิลยินดีจ่ายเงิน 250,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อชื่อนี้ แต่เขาไม่ยินยอม

ที่มา - Ars Technica

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 1 February 2007 - 14:59 #16342
lew's picture

250,000 เป็นผมผมก็ไม่ยอมนะ

ต้อง 5 แสนขึ้น.... :P ------ LewCPE


lewcpe.com, @wasonliw

By: fujitarc on 1 February 2007 - 17:29 #16351

ประเทศ/ทวีป แห่งการฟ้อง...

By: tr
Writer
on 1 February 2007 - 20:55 #16357

อืม ขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เป็นอยู่...

By: toandthen
WriterMEconomics
on 1 February 2007 - 22:28 #16361
toandthen's picture

Googliath กูเกลียดธ์??


@TonsTweetings

By: ม่อน on 2 February 2007 - 08:16 #16380

จด iHear เผื่อ Mac จะทำหูฟัง

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 2 February 2007 - 08:41 #16383
lew's picture

ม่อน - เอามาขายในไทยคงต้องเปลี่ยนชื่อ ฟัวแล้วสะดุ้งชอบกล ------ LewCPE


lewcpe.com, @wasonliw