Tags:
Node Thumbnail

VMware รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2011 ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้ 1.06 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็นกำไรสุทธิ 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2010 โดยมีรายได้จากการขายไลเซนส์และบริการหลังการขายอย่างละประมาณ 50%

VMware กล่าวว่าแม้ลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักอาจมีความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวน จนน่าจะส่งผลให้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่เพราะบริษัทส่วนใหญ่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีจึงยังมีการใช้จ่ายต่อเนื่องตามปกติ ทำให้ตัวเลขในไตรมาสสุดท้ายยังออกมาดี แต่ปี 2012 จะเป็นความท้าทายต่อไปสำหรับ VMware

ซีอีโอ Paul Maritz กล่าวว่าเป้าหมายในปี 2012 นั้น VMware จะเป็นให้มากกว่าผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ลดค่าใช้จ่ายองค์กรและมีส่วนในการสร้างคุณค่าด้านการแข่งขันสำหรับลูกค้า

ที่มา: Bloomberg และ ZDNet

Get latest news from Blognone

Comments

By: fascinar
AndroidUbuntuWindows
on 25 January 2012 - 23:18 #377195
fascinar's picture

อยากรู้บริการของ vmware มีอะไรบ้าง