Tags:
Node Thumbnail

Cisco รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกตามปีการเงิน มีรายได้ 1.126 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.7% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน กำไรต่อหุ้นคิดเป็น 0.43 ดอลลาร์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากต้นปีซีอีโอออกมาบอกว่าบริษัทอยู่ในช่วงน่าผิดหวัง และประกาศลดพนักงานไป

ซีอีโอ John Chambers กล่าวว่า Cisco ได้เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่แล้ว และบริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนลุล่วงได้ด้วยดีแม้หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นลูกค้าจะเริ่มควบคุมค่าใช้จ่ายกัน โดยสินค้าตระกูล Unified Computing ซึ่งใช้สำหรับบริการแบบกลุ่มเมฆมียอดขายโดดเด่นเติบโตมากกว่า 100% และยอดขายในกลุ่มประเทศใหม่ก็เติบโตดีอย่างมาก โดยจีนเติบโตถึง 27% บราซิลเติบโต 28% แต่บริษัทยอมรับว่ามีปัญหาบางอย่างซึ่งไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมในประเทศอินเดีย ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในประเทศนี้ลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น

Chambers ระบุว่าปัญหาที่ Cisco ยังจับตามองว่าจะส่งผลต่อบริษัทแค่ไหนคือปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป ปัญหาลูกค้าในอินเดีย และปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

ที่มา: Barron's

Get latest news from Blognone

Comments

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 10 November 2011 - 16:27 #352545
Perl's picture

เมื่อต้นปียังมี Comment บอกอยู่เลยว่า Cisco จะไปไม่รอด..

By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 10 November 2011 - 22:36 #352719
thedesp's picture

Blade Server ขายดีกว่า server ยี่ห้อดังหลายๆเจ้าเสียอีก