Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาสำคัญของ Android จนทุนวันนี้คือมันใช้ไลบรารีบลูทูธรุ่นพิเศษที่ตัดความสามารถออกไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถส่งไฟล์ได้ในรุ่นแรกๆ ไปจนถึงไม่ยังไม่สามารถทำงานร่วมกับคีย์บอร์ดและเมาส์บลูทูธได้จนรุ่นปัจจุบัน แต่ก็มีคนพบว่า Dell Streak นั้นใช้ Android รุ่นพิเศษที่ใช้งานคีย์บอร์ดได้โดยไม่มีปัญหา

ต้นทางของข่าวนี้คือ Streak Smart นั้นใช้คีย์บอร์ด iGo Stowaway ส่วน Engadget นั้นใช้ Apple Wireless Keyboard ทั้งสองรุ่นสามารถใช้งานได้ โดยทาง Engadget นั้นระบุว่าตอนที่ลองใช้งานครั้งแรกกลับไม่สามารถใช้งานได้

คราวนี้มือถืออาจจะเริ่มรุกพื้นที่เน็ตบุ๊กจริงๆ แล้ว

ที่มา - Engadget, Streak Smart

Get latest news from Blognone

Comments

By: adente
ContributorSUSESymbianWindows
on 22 June 2010 - 11:50 #185301
adente's picture

ถ้ามันต่อออกจอได้ด้วยport HDMI ละก็คอมดีๆนี้เอง

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 June 2010 - 12:00 #185305 Reply to:185301
darkleonic's picture

+1 พกพาไปไหนต่อไหนง่ายๆ เลย

By: i_heatie
AndroidWindowsIn Love
on 22 June 2010 - 13:09 #185313 Reply to:185301
i_heatie's picture

Nokia N8 ไงครับ

By: piranus on 22 June 2010 - 12:16 #185308

อยากได้ ชอบมากกว่า iphone ละตอนนี้

By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 23 June 2010 - 00:55 #185454 Reply to:185308
Blltz's picture

+1

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 22 June 2010 - 14:59 #185334
Perl's picture

นั่งรออยู่บนรถไฟฟ้า เล่น Dell Streak อยู่ แต่ไม่หนำใจ
ชักคีย์บอร์ดออกมาเลย -