Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. Fujitsu และ Toshiba ได้ประกาศว่าจะรวมธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยกัน โดย Toshiba จะโอนธุรกิจโทรศัพท์มือถือมายังบริษัทที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ในวันที่ 1 ต.ค. ปีนี้ และ Fujitsu จะเข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทดังกล่าว ทำให้ Fujitsu กลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นในทันที เป็นรองแต่เพียง Sharp เท่านั้น

ดีลดังกล่าวถือเป็นการควบรวมครั้งที่สองในรอบเดือนนี้ ตามหลังการการประกาศรวมธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือระหว่าง NEC, Casio Computer และ Hitachi ที่มีขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้

ยอดขายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นได้ตกลงถึงร้อยละ 25 ในปีพ.ศ.2552 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นยอดขายที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี นอกจากนั้นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นยังต้องต่อสู่กับความนิยมของ iPhone อีกด้วย ถึงแม้ Apple จะมีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือไม่มากก็ตาม

ที่มา: PR ของ Fujitsu, นิวยอร์กไทม์

Get latest news from Blognone

Comments

By: azx
iPhoneWindows
on 22 June 2010 - 16:05 #185342
azx's picture

รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

By: origami
iPhoneBlackberry
on 22 June 2010 - 16:47 #185352 Reply to:185342

รวมกันตายหมู่ แยกกันอยู่ตายที่ละราย