Tags:
Node Thumbnail

จากเดิมที่มีข่าวเกี่ยวกับ การร่วมมือกันของมวยรอง อย่างยาฮูและโนเกีย วันนี้มีข่าวออกมาแล้วครับ เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ ของทั้งคู่ โดยยาฮูจะใช้บริการแผนที่และระบบนำทางของโนเกีย พร้อมกับติดตรา “powered by Ovi” และในทางกลับกัน โนเกียจะใช้บริการอีเมล (Ovi mail) และ IM (Ovi Chat) จากทางยาฮู พร้อมกับติดตรา “powered by Yahoo!” เช่นเดียวกัน

ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทเชื่อว่าจะช่วยให้ประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการนั้นดีขึ้น เช่น Ovi ID จะสามารถใช้งานบริการจากทั้งยาฮูและ Ovi ได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการที่จะต้องจำบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านทั้งหลาย

โดยบริการต่างๆ จะเริ่มต้นในครึ่งปีหลังของปี 2010 และสามารถใช้งานได้ทั่วโลกในปี 2011

ที่มา - Official Nokia Blog

Get latest news from Blognone