Tags:
Node Thumbnail

มีข่าวลือว่า ไมโครซอฟท์ได้บรรลุข้อตกลงกับ Wolfram Research ผู้พัฒนา Wolfram Alpha ในการใช้ผลลัพธ์การคำนวณโดยการประมวลผลบางอย่างจากทาง Wolfram Alpha ไปแสดงบน Bing ได้

โดยทั้งสองได้ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข่าวดังกล่าว

นอกจากนั้นคุณ Stephen Wolfram ผู้ก่อตั้งยังกล่าวในบล็อกส่วนตัวของเขาว่าปัญหาทางด้านภาษาศาสตร์ทำให้ Wolfram Alpha ไม่เข้าใจคำค้นที่ส่งเข้ามา จึงไม่สามารถส่งผลลัพธ์กลับไปได้ แต่ทางทีมพัฒนากำลังการปรับปรุงอยู่ คงต้องใช้เวลาซักพักหนึ่ง

ที่มา: TechCruch ผ่าน C|Net

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 1 September 2009 - 00:23 #122068
hisoft's picture

Stephen Wolfram - เพิ่งรู้ที่มาของชื่อนะเนี่ย

The Phantom Thief

By: ashwin on 16 March 2018 - 17:05 #1038780

With the every update of Microsoft windows operating system you get more features and many more new function but how to get help in windows 10 you have to know what are the functions and what are the process to use that.For that this tutorial helps you always.