Tags:
Node Thumbnail

Connectivity Scorecard เป็นผลสำรวจด้าน "การเชื่อมต่อ" กับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (ไม่เฉพาะว่ามีจำนวนผู้ที่ใช้ระบบไอทีเท่าไร แต่รวมไปถึงตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น แบนด์วิธออกต่างประเทศ งบประมาณด้านไอทีของภาคเอกชน e-Government ภาครัฐ อีกด้วย) สำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษา LECG และนักวิจัยจาก London Business School มีสปอนเซอร์คือบริษัท Nokia Siemens Network

สำหรับของปี 2009 เป็นปีที่สองที่มีการสำรวจ และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยอยู่ในการสำรวจ วิธีการสำรวจจะแบ่งประเทศออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ประเทศ ซึ่งสองกลุ่มนี้จะใช้ตัวชี้วัดที่ต่างกันและจัดอันดับแยกกัน กลุ่มแรกคือประเทศพัฒนาแล้ว (Innovation driven economies) และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Efficiency and resource driven economies - เป็นภาษาสวยๆ ของ World Economics Forum)

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มหลัง และผลสรุปคืออยู่อันดับ 11 จาก 25 ประเทศ ได้คะแนน 3.75 (สูงสุดในกลุ่มนี้คือมาเลเซีย 7.07 ต่ำสุดคือไนจีเรีย 1.30) ในรายงานฉบับที่เผยแพร่ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยได้คะแนนแต่ละส่วนเท่าไรบ้าง

alt="Thailand Connectivity score"

ส่วนตัวชี้วัดของกลุ่มประเทศที่สองมีดังนี้ครับ

 • โครงสร้างพื้นฐาน (ฝั่งผู้บริโภค)

  • จำนวนหมายเลขโทรศัพท์บ้านต่อประชากร
  • จำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน
  • จำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (internet subscribers) ต่อประชากร 100 คน
  • อัตราส่วนผู้ใช้บรอดแบนด์
  • อัตราส่วนของประชากรที่อยู่ในเขตที่มีสัญญาณมือถือ
 • การใช้งานของผู้บริโภค
  • อัตราการรู้หนังสือ
  • จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (internet users) ต่อประชากร 100 คน
  • อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสตรี
  • จำนวนนาทีเฉลี่ยที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์ (ผ่านโทรศัพท์บ้าน, มือถือ, VoIP) ของประชากร
  • จำนวน SMS เฉลี่ยต่อเดือนของประชากร
 • โครงสร้างพื้นฐาน (ฝั่งธุรกิจ)
  • จำนวนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย (เข้าใจว่าหมายถึง HTTPS) ต่อประชากร 1 ล้านคน
  • จำนวนพีซีต่อประชากร 100 คน
  • แบนด์วิธออกต่างประเทศต่อประชากร
  • จำนวนบรอดแบนด์ภาคธุรกิจ (enterprise access lines) ต่อประชากร
  • งบประมาณใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจต่อประชากร
 • การใช้งานของภาคธุรกิจ
  • อัตราเด็กเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
  • จำนวนนาทีที่โทรออกต่างประเทศเฉลี่ยของประชากร (คิดเฉพาะโทรศัพท์บ้าน)
  • corporate data revenue ต่อประชากร (ผมเข้าใจว่าหมายถึงการใช้บริการ data ของมือถือ คิดเป็นจำนวนเงิน และคิดเฉพาะภาคธุรกิจ)
  • งบประมาณใช้จ่ายด้านบริการไอทีเฉลี่ยต่อประชากร คิดเฉพาะจากภาคธุรกิจ
 • โครงสร้างพื้นฐาน (ฝั่งรัฐบาล)
  • อันดับในรายการ e-Government ของรัฐบาลทั่วโลก
  • งบประมาณใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับรัฐบาลต่อประชากร
 • การใช้งานของภาครัฐบาล
  • งบประมาณใช้จ่ายด้านบริการไอทีเฉลี่ยต่อประชากร คิดเฉพาะจากภาครัฐบาล
  • บริการของภาครัฐที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

ประเทศในกลุ่มแรกนั้นจะมีตัวชี้วัดที่ต่างออกไป เช่น มีจำนวนผู้ใช้ 3G, อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์, จำนวนหมายเลข IP ฯลฯ เพิ่มเข้ามาด้วย

ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในการจัดอันดับ มีดังนี้

 • สิงคโปร์ (9 - กลุ่มแรก) 5.99
 • มาเลเซีย (1 - กลุ่มหลัง) 7.07
 • จีน (15 - กลุ่มหลัง) 3.19
 • ฟิลิปปินส์ (16 - กลุ่มหลัง) 3.17
 • เวียดนาม (19 - กลุ่มหลัง) 2.75
 • อินเดีย (20 - กลุ่มหลัง) 1.88
 • อินโดนีเซีย (21 - กลุ่มหลัง) 1.87

ตัวเอกสารฉบับเต็มดาวน์โหลดได้จาก Connectivity Scorecard (PDF)

ที่มา - Ars Technica

อัพเดต เนื่องจากผมอ่านแต่ตัวเปเปอร์ฉบับเต็ม เลยพลาดข้อมูลที่อยู่บนเว็บของ Connectivity Scorecard ไป

คะแนนของประเทศไทยเป็นไปตามกราฟและตาราง

alt="Thailand Connectivity score"

alt="Thailand Connectivity score"

เนื่องจากว่าเรามีเฉพาะข้อมูลแบบแยกเป็นหมวด ไม่มีข้อมูลละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด แต่แค่นี้เราก็คงเห็นว่าส่วนของผู้บริโภคไทยนั้นแข่งขันกับประเทศที่เป็นผู้นำได้สบาย ในขณะที่ส่วนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาลนั้นมีคะแนนต่ำมาก ในผลการสำรวจครั้งนี้ได้ให้น้ำหนักกับภาคธุรกิจสูงมาก (ดูตามตารางคือ 67% ในขณะที่ภาครัฐบาลรวมกันแค่ 4% เท่านั้น) ดังนั้นถ้าจะตอบคำถามว่าทำไมคะแนนของประเทศไทยในการสำรวจนี้ถึงต่ำ ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ภาคธุรกิจนั่นเอง

ส่วนสำคัญที่ประเทศไทยได้คะแนนน้อยที่สุดคือ "โครงสร้างพื้นฐาน (ฝั่งธุรกิจ)" ตรงนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ดีว่า ภาคธุรกิจไทยต้องนำไอทีมาใช้งานให้มากกว่านี้ เพื่อความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

เพิ่มเติม: หน้าของประเทศไทยบน Connectivity Scorecard, เอกสารเฉพาะข้อมูลของประเทศไทย (PDF)

Get latest news from Blognone

Comments

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 24 February 2009 - 13:23 #86816

จากกราฟ รัฐบาลดูจะ low-tech ไม่แปลกใจนัก แต่ภาคเอกชนนี่น่าแปลกใจแฮะ ไหงได้น้อยจัง สงสัยไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายด้าน "ซอฟต์แวร์เถื่อน" ไปคำนวณด้วย 555+

ส่วน consumer คงจะได้เยอะเพราะ "จำนวนนาทีเฉลี่ยที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์ (ผ่านมือถือ) "

เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: idewz
ContributorAndroidUbuntu
on 24 February 2009 - 13:29 #86817

Government : usage & skills คะแนนน้อยมาก

แต่ก็คงไม่น่าแปลกใจ

By: Flurry Wong on 24 February 2009 - 13:48 #86820

"สำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษา LECG และนักวิจัยจาก London School of Economics มีสปอนเซอร์คือบริษัท Nokia Siemens Network"

จาก full paper มันคือนักวิจัยจาก London Business School (LBS) ค่ะ ไม่ใช่ London School of Economics (LSE) สถาบันทั้งสองแห่งนี้ไม่ใช่ที่เดียวกันค่ะ

By: mk
FounderAndroid
on 24 February 2009 - 14:30 #86836 Reply to:86820
mk's picture

อืม บรรทัดนี้ผมก็อปปี้มาจาก Ars Technica ซึ่งตรวจดูอีกรอบแล้ว Ars ก็ผิดเหมือนกัน

ขอบคุณที่แจ้งมานะครับ

By: Flurry Wong on 24 February 2009 - 13:53 #86824

จากข่าว เราว่าสาเหตุที่คะแนนฝั่ง Consumer ได้เยอะนอกจากจำนวนนาทีเฉลี่ยที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์แล้วน่าจะมาจาก จำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คนด้วยนะ เพราะรู้สึกได้ว่าคนใกล้ตัวส่วนใหญ่มีเบอร์มือถือมากกว่าสองเบอร์กันทั้งนั้นเลย ส่วนเรื่องฝั่งราชการก็นะ อย่างที่รู้ๆกัน

By: dogme
iPhoneAndroidWindows
on 24 February 2009 - 14:05 #86828

แบบนี้บริษัทด้านนี้คงยิ้มออกนะ

my blog

By: Flurry Wong on 24 February 2009 - 15:06 #86842

ไม่เป็นไรค่ะคุณ MK

ตอนนี้กำลังหัวกำลังตันๆคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ออก
พออ่านตัว full paper ก็ได้ไอเดียมาพอสมควรเลย

ขอบคุณสำหรับ paper ดีๆค่ะ

By: Godhand
iPhoneAndroidWindows
on 24 February 2009 - 20:54 #86896
Godhand's picture

ประเทศไทยก็มีดีนะครับในเรื่องแบบนี้ ไม่แพ้ต่างชาติเท่าไหร่ :)

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 24 February 2009 - 21:33 #86905
AdmOd's picture

มีกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา...

By: isunsunsun on 24 February 2009 - 22:58 #86932 Reply to:86905

พูดให้ดูหรูขึ้นมาหน่อยก็ "ประเทศกำลังพัฒนาครับ"

:-)

By: TAXZe
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 26 February 2009 - 14:41 #87321 Reply to:86932

กำลังพัฒนา รึว่า กำลังแย่งผลประโยชน์ กันครับ

 • -a

TAXZe.com|[T]echnology [A]dvise [X]-Ray [Z]ero [E]ffect