Tags:
Node Thumbnail

หลังจากเงียบหายไปมากกว่า 10 ปี YASHICA แบรนด์กล้องถ่ายรูประดับตำนานของญี่ปุ่นได้กลับมาสู่ตลาดอีกครั้งด้วยการเปิดตัวกล้องถ่ายรูปตัวใหม่ YASHICA Y35 ที่ผสมผสานความเป็นดิจิตอลและอนาล็อกเข้าด้วยกัน ผ่านระบบการใช้งานแบบใหม่ digiFilm ที่ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนกลักฟิล์มดิจิตอลเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง