Tags:
Node Thumbnail

บริษัทขนส่งยามาโตะหรือที่เรารู้จักกันจากโลโก้แมวดำ ได้เปิดตัวรถส่งของรุ่นใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แถมยังออกแบบมาเพื่อพนักงานที่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

เหตุผลที่ต้องออกแบบมาอย่างนี้ก็เพราะญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รถส่งของแบบเดิมๆ จึงไม่เอื้อต่อการทำงานของคนเหล่านี้ แต่หากออกแบบมาดีพอก็สามารถดึงดูดให้คนกลุ่มนี้กลับมาทำงานได้ ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งบริษัทเองที่มีคนทำงาน และกลุ่มผู้หญิงกับผู้สูงอายุก็มีงานทำ