Tags:
Node Thumbnail

Scott McNealy ตำนานผู้ก่อตั้งบริษัท Sun Microsystems ซึ่งต้องยอมขายบริษัทให้ออราเคิลไปอย่างเจ็บปวด (ข่าวเก่า) เผยข้อมูลของ "WayIn" บริษัทใหม่ที่เขาร่วมสร้าง

ตอนนี้ยังมีข้อมูลของ WayIn น้อยมากทั้งบนเว็บไซต์และทวิตเตอร์ ของบริษัท ที่น่าสนใจคือข้อมูลชุดแรกของ WayIn ถูกประกาศผ่านทวิตเตอร์ของ McNealy (@scottmcnealy) ถือเป็นการเปิดตัวที่แหวกแนวที่เดียว