Tags:
Node Thumbnail

โครงการ VideoLAN ซึ่งเป็นโครงการแม่ของโปรแกรม VLC เริ่มทำโครงการใหม่ VLMC (VideoLAN Movie Creator) ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอแบบโอเพนซอร์ส ทำงานได้หลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกับ VLC

ตอนนี้ VLMC รุ่นทดสอบยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด และยังมีรายละเอียดของตัวโปรแกรมน้อยมาก ที่ผมพอหาได้มีแค่วิดีโอสาธิตการทำงานบน YouTube เข้าไปดูหน้าตากันเองนะครับ

ที่มา - Lifehacker, OMGUbuntu