Tags:
Node Thumbnail

หากทุกท่านยังจำกันได้ โครงการ UBports ได้รับช่วงต่อการพัฒนา Ubuntu Touch และ Unity 8 ที่ Canonical ยุติการพัฒนาไปในปี 2017 ขณะนี้ โครงการ UBports ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ Unity 8 รวมทั้งส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเป็น Lomiri (อ่านว่า โล-มี-รี)