Tags:
Microsoft

ก่อนที่จะอธิบายฟีเจอร์ใหม่ของ SQL Server 2012 อย่าง LocalDB นั้นจะขอท้าวความที่มาที่ไปกันพอสังเขปก่อนครับ

ตั้งแต่ SQL Server 2005 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ได้ริเริ่ม SQL Server รุ่น Express ให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ อาทิ จำนวน instance, ขนาดของฐานข้อมูล เป็นต้น ครั้งนั้นไมโครซอฟท์ก็ให้กำเนิดฟีเจอร์ที่สำคัญ คือ User Instances หรือการรองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยการอ่านไฟล์ MDF โดยตรง ไม่ต้องผ่าน database service ของ SQL Server แต่อย่างไร

เป้าหมายหลักของไมโครซอฟท์ต่อรุ่น Express ก็คือพยายามทำให้มันมีฟีเจอร์ใกล้เคียงกับ SQL Server รุ่นเสียเงินทุกประการแต่ให้ใช้งานง่ายเข้าไว้ แต่ในความเป็นจริงนั้นรุ่น Express ซับซ้อนและกลายเป็นภาระของผู้ที่จะใช้ โดยเฉพาะกับนักพัฒนาที่ต้องการเน้นพัฒนาแอพพลิเคชันที่แค่เชื่อมและจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูลโดยไม่สนใจการบริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นจะประสบปัญหาอย่างมาก ตั้งแต่ไฟล์ติดตั้งรุ่น Express มีขนาดใหญ่ ต้องกำหนดค่าระหว่างการติดตั้งหลายขั้นตอน เป็นต้น ทำให้ไมโครซอฟท์ตัดสินใจสร้างฟีเจอร์ใหม่ (หรือกล่าวได้ว่าเป็นเอดิชั่นใหม่เลยก็ได้) คือ LocalDB ขึ้นมา

Tags:
SQL Server

ใน SQL Server 2012 มีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นแบบบิวต์อินใหม่อีก 14 ฟังก์ชัน โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

แปลงประเภทข้อมูล

 • PARSE แปลงข้อความเป็นวันที่เวลาหรือตัวเลข หากแปลงไม่สำเร็จจะ error
 • TRY_PARSE เช่นเดียวกับ PARSE แต่จะได้ค่า NULL หากแปลงไม่สำเร็จ
 • TRY_CONVERT เช่นเดียวกับ CONVERT เดิม แต่จะได้ค่า NULL หากแปลงไม่สำเร็จ

วันที่เวลา

ตรรก

 • CHOOSE เลือกรายการโดยระบุลำดับ
 • IIF เงื่อนไขแบบ inline

ข้อความ

 • CONCAT เชื่อมข้อความ สามารถมีค่า NULL ได้
 • FORMAT จัดรูปแบบให้กับวันที่เวลาหรือตัวเลข

รายละเอียดสำหรับการใช้งานแต่ละฟังก์ชันสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ MSDN

Tags:
SQL Server

การคิวรีข้อมูลแบบแบ่งหน้า เช่น ต้องการแถวข้อมูลในหน้าที่ 3 เมื่อแบ่งหน้าแสดงผลครั้งละ 50 แถว
ซึ่งหมายถึงต้องการแถวที่ 101 ถึง 150
ใน SQL Server เวอร์ชั่นก่อนหน้า 2012 จะต้องใช้ทักษะ เทคนิคในการเขียนคิวรีค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น

SELECT C.*
FROM (
 SELECT
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CustomerID ASC) AS RowNum,
  CustomerID
 FROM Sales.Customer
) AS C
WHERE C.RowNum BETWEEN 101 AND 150;

แต่ใน SQL Server 2012 ได้มีเพิ่มเติมวลีใหม่คือ OFFSET-FETCH ตามมาตรฐาน SQL:2011
ทำให้การคิวรีแบบแบ่งหน้า เป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้นดังตัวอย่างนี้

Tags:
Microsoft

ไมโครซอฟท์เพิ่งออก SQL Server 2012 ที่มีฟีเจอร์ใหม่จำนวนมาก และตอนนี้ก็เปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วนะครับ ทางไมโครซอฟท์จึงจัดกิจกรรมร่วมกับ Blognone ชวนให้สมาชิกทุกคนมาร่วมกันเขียน อธิบายถึงฟีเจอร์ต่างๆ ใน SQL Server ตัวใหม่นี้

ข้อมูลของฟีเจอร์ใหม่ๆ สามารถห