Tags:
Node Thumbnail

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ประกาศในงานแถลงวิสัยทัศน์ประจำปี 2020 ว่าธนาคารกสิกรไทยกำลังอยู่ระหว่างขอจัดตั้ง บริษัท ไคไต้ เทคโนโลยี จำกัด (KAITAI Technology Company Limited) ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

เป้าหมายของ KAITAI Technology คือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีน และนำนวัตกรรมกลับมาใช้กับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทยด้วย

เหตุผลที่เลือกเมืองเซินเจิ้นเป็นที่ตั้ง เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมเทคโนโลยีของประเทศจีน ตามวิสัยทัศน์ Greater Bay Area ของรัฐบาลจีนที่ต้องการผลักดันพื้นที่ตรงนี้เป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย

Tags:
Node Thumbnail

งาน Maker Faire เป็นงานรวมตัวของเหล่านักประดิษฐ์ที่เอาของมาประชันกัน แรกเริ่มงานนี้จัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2006 ปัจจุบันกระจายไปจัดทั่วเมืองใหญ่ๆต่างของโลก

เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนนับได้ว่าเป็นเมืองที่ 7 ที่มีการจัดงานนี้โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2014 เท่ากับว่าปีนี้จัดงานเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559 แต่เนื่องจากมีพายุเข้าในวันที่ 21 ทำให้งานต้องเลื่อนจัดออกไปเป็นวันที่ 23 - 24 ตุลาคมแทนเนื่องจากบูทกิจกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งทนสภาพพายุไม่ไหว ถึงต่อให้ทนไหวก็คงไม่มีใครฝ่าพายุไปชมงานอยู่ดี

คำเตือน: เน้นรูปบรรยากาศงานเป็นส่วนใหญ่ รูปค่อนข้างเยอะ