Tags:
Node Thumbnail

งาน World RoboCup 2009 ที่เมือง Graz ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2552 มีตัวแทนนิสิตนักศึกษาไทยส่งหุ่นยนต์ไปร่วมแข่งขันเช่นเคย

Tags:
Node Thumbnail

การแข่งขัน World RoboCup เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ในปีนี้จัดที่เมืองซูโจว ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยส่งนักศึกษาลงแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (RoboCupSoccer) ในรุ่นเล็กสามทีมคือ

  • ทีม Plasma-Z จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทีม Skuba จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทีม Khainui จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการแข่งขันประเทศไทยได้รางวัลถึงสองรางวัล ผลการแข่งขันเป็นตามนี้ครับ

  1. Plasma-Z
  2. CMDragons (สหรัฐอเมริกา)
  3. Skuba
  4. ZjuNLict (จีน)

นอกจากนี้ทีม Skuba ได้รางวัลที่สองจากการแข่งขันประเภท Technical Challenge