Tags:
Node Thumbnail

Monster.com เว็บหางานรายใหญ่ ประกาศซื้อ Jobr แอพพลิเคชั่นหางานที่ใช้รูปแบบการ Swipe หน้าจอแบบ Tinder ผลของการซื้อไม่ได้ทำให้ Jobr ปิดตัวลง แต่จะเป็นรูปแบบใหม่ที่มีการร่วมมือกันระหว่างกัน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขที่มีร่วมกันออกมาอย่างชัดเจน