Tags:
Node Thumbnail

เงื่อนไขที่สำคัญอันหนึ่งของแอปเปิลต่อนักพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ก็คือห้ามรันโค้ดของโปรแกรมอื่นๆ ต่ออีกชั้น เงื่อนไขนี้ส่งผลให้โปรแกรมที่เขียนด้วย Java หรือ .NET ไม่สามารถทำงานบน iPhone ได้ และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมบน iPhone "อย่างถูกต้อง" มีแค่ภาษา Objective-C และ Cocoa Touch ของแอปเปิลเท่านั้น

ตอนนี้มีคนหาช่องว่างจากเงื่อนไขนี้ และเสนอทางเลือกอื่นในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ได้แล้ว ไม่ใช่บริษัทหน้าใหม่ที่ไหน แต่เป็น Novell และทีมงานผู้สร้าง Mono นั่นเอง