Tags:
Node Thumbnail

เก็บทริปมาฝากจากเมืองจีน Blognone มีโอกาสไปดูซอฟต์แวร์ WPS Office ที่กำลังจะเข้าไทย ผลิตโดยบริษัท Kingsoft และสังเกตว่าที่ชั้นสองของบริษัทมีร้านค้า Xiaomi ค่อนข้างใหญ่ด้วย จึงเก็บบรรยากาศมาฝากกัน

จะว่าไปแล้วถ้าที่บริษัทจะมีร้านค้า Xiaomi ก็ไม่แปลก เพราะ Kingsoft มี Lei Jun เป็นประธานบอร์ดและยังเป็นเจ้าของ Xiaomi ด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Kingsoft บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เตรียมนำโปรแกรมสำนักงาน WPS Office เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ชูจุดขายขนาดเล็ก ใช้ง่าย รองรับภาษาไทย และตั้งราคาที่คนไทยเอื้อมถึง

นอกจากนี้ Kingsoft ยังมีแผนจะนำระบบบริการคลาวด์ครบวงจรเข้ามาในไทยปีหน้า และสนใจจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยด้วย